Op naar de zomer

De zomer is bijna aangebroken en de aanmeldingen voor september stromen al binnen. Deze periode is het vaak de tijd voor afronding van zaken en de koers te bepalen voor na de vakantie. MVO neemt hier een steeds belangrijkere plaats in.
In deze nieuwsbrief treft u data aan voor de DLP-opleiding en informatie over de nieuwe erkenningsregeling Bouwen aan MVO. Alvast een fantastische zomer gewenst! 

Bouwen aan MVO


De bouwsector en de toeleverende industrie hebben een eigen erkenningsregeling op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Bouwen aan MVO.
De regeling is ontwikkeld door SKG-IKOB. Aan de hand van vijf thema’s kunnen bedrijven hun eigen duurzame doelstellingen creëren. Brancheverenigingen hebben meegewerkt aan de totstandkoming 
van de erkenningsregeling. ‘Bouwen aan MVO’ spreekt vooral het MKB in de bouwsector en 
de toeleverende industrie aan.
 
Groeimodel
De erkenningsregeling bestaat uit een groeimodel bestaande uit vijf fasen (niveaus). Deze zijn:
·    Bewust worden
·    Toepassen
·    Beheersen 
·    Verbinden 
·    Uitblinken


De gestelde vragen zijn onderverdeeld in vijf thema’s.
Een bedrijf dient op alle vijf thema’s in elk geval het niveau 'Bewust worden' te behalen. Vervolgens kan een bedrijf er bijvoorbeeld voor kiezen om voor een thema een hogere fase te behalen. Bedrijven kunnen zich hierdoor onderscheiden.
 
Ontwikkeld met brancheverenigingen 
De regeling is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de brancheverenigingen AFNL (Aannemersfederatie Nederland), VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbouw), KNB (Brancheorganisatie Keramische industrie), VHS (Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk) en VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie).  

Hoe toe te passen?
Nadat een bedrijf overtuigd is dat zij voldoet aan de eisen van één van de groeifasen komt een auditor een dag langs om te toetsen of het bedrijf werkelijk voldoet.
Hoe past u de eisen toe? ISOFastTrack is adviseur voor Bouwen aan MVO en kan u hierbij op weg helpen. Onze online applicatie sluit nu al voor 90% aan op de eisen, u kunt hierdoor relatief eenvoudig aan de slag.

Informatiedagen ISOFastTrack -
ISO 26000


ISO 26000 wordt als internationale richtlijn steeds bekender, maar hoe past u dit nu toe binnen uw organisatie? Het is tenslotte geen kwaliteitssysteem of management-tool, MVO is namelijk een doorgaand proces.
Vaak horen wij dat bedrijven moeite hebben om structuur aan te brengen in het MVO-beleid.
ISOFastTrack is ontwikkeld om het MKB hierbij te helpen.


Wij geven diverse kosteloze informatiebijeenkomsten om te vertellen hoe de ISO 26000 in elkaar zit en wat de werking is van ISOFastTrack.
Wij horen het graag als u aanwezig wilt zijn.
3 juni 2014              Amersfoort 10-12 uur
12 september 2014  Amersfoort 13-15 uur
23 oktober 2014       Amersfoort 10-12 uur
25 november 2014   Amersfoort 13-15 uur
   
  
 

 

Eisen aan de DLP'er

In de toets- en eindtermen van het CROW staat duidelijk omschreven dat DLP’ers 24 uur les moeten hebben om uiteindelijk het diploma DLP te behalen.
ACVO biedt al jaren de driedaagse opleiding aan. Deze opleiding wordt afgesloten met een examen en casus.


      
We bieden hierin tevens specialisaties aan DLP voor calculatoren en DLP voor de kabel en leidingsector (CROW 307).

Reacties van deelnemers die eerder een eendaagse DLP-opleiding volgden: "De ervaren DLP'ers stonden versteld van de hoeveelheid lesstof welke tijdens de eerste cursus bij hun vorige opleider totaal niet was behandeld." “Een enorme verdieping van de materie”, “een enorme verrijking van mijn kennis” en “onvoorstelbaar dat wij met zo weinig kennis, toen zomaar in het diepe zijn gegooid en in zware veiligheidsklassen aan het werk zijn gezet”, zijn zoal de reacties van deze cursisten.


De volgende opleidingen staan ingepland:
 • 5, 12 en 19 juni 2014
  in Amersfoort
 • 27 juni, 4 en 11 juli 2014
  in Amersfoort
 • 19, 26 augustus en
  2 september 2014 in Amersfoort
 • 8, 15 en 22 september 2014
  in Koedijk (Alkmaar)
 • 26 september, 3 en 10 oktober 2014 in Amersfoort
 

Herhaling DLP

Het DLP-diploma is vijf jaar geldig. Het kan verlengd worden door een herhalingsopleiding van 1 dag te volgen.

Deze vinden plaats op:
 • 26 juni           Amersfoort
 • 18 september Amersfoort=VOL
 • 29 september Amersfoort
 • 30 september Emmeloord
 • 7 oktober       Helmond
 • 20 oktober     Koedijk
                      (Alkmaar)
 • 31 oktober     Amersfoort
 
 
 

 

aanmelden | afmelden | privacy policy | acvo.nl

ACVO opleidingen en advies bv | Postbus 28 8300 AA Emmeloord | Ecopark 36 8305 BK Emmeloord
T (0527) 61 21 36 | F (0527) 62 05 70 | E info@acvo.nl | I www.acvo.nl