Tijd voor een nieuwe update!

Het e-learning platform voor de bodemsanering breidt zich steeds verder uit. Inmiddels staat de teller al op meer dan 300 gebruikers! Vandaag hebben we onze nieuwe update uitgebracht voor onze huidige en nieuwe gebruikers! Tevens starten we op 4 maart 2016 met een nieuwe KAM-opleiding, waarin we u opleiden tot een kennisexpert op het gebied van de vernieuwde ISO normen en VCA!
 

Up-to-date over het V&G-Plan 

Naar aanleiding van aanvragen van onze gebruikers, strengere controles op V&G-plannen en de beoordelingen van de inspectie SZW, hebben we ervoor gekozen om u in onze e-learning te informeren over het V&G-plan. Henk van Dijk (Hoger Veiligheidskundige), legt met behulp van videomateriaal, voorbeelden en statistieken uit, wat de nut en de noodzaak is van het V&G-plan en hoe het V&G-plan het beste kan worden ingedeeld. 

Strengere controles op het V&G-plan

Verantwoordelijkheden, veiligheidsafspraken, betrokken partijen, risico’s en afwegingen worden gedocumenteerd in het V&G-plan. Diverse V&G-plannen zijn in 2013 beoordeeld door de Inspectie SZW. Opvallend was dat niet één onderzochte opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldeed!De wet zegt dat iedere opdrachtgever bij een project zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van een V&G-plan waarin alle risico’s in kaart zijn gebracht. De handhaving hierop is vanaf 1-1-2016 door de overheid sterk geïntensiveerd. Opdrachtgevers hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Wanneer V&G-plannen niet voldoen aan de gestelde eisen, gaat de inspectie SZW over op boetes!

Inschrijven voor de updates? 
Schrijf u hier in voor een jaarabonnement van de DLP update en verdieping. U betaalt slechts € 55,00 exclusief 21% BTW voor 4-6 updates per deeldemer per jaar. 

Leer alles over de (vernieuwde) ISO normen en VCA tijdens de KAM opleiding in maart 2016

Wilt u KAM-medewerker worden? Of bent u al KAM-medewerker en wilt u alles weten over de (vernieuwde) ISO normen en VCA? Bij de KAM-opleiding van ACVO bent u op het goede adres! 
In de KAM-opleiding wordt u door specialisten opgeleid tot een KAM-medewerker, met kennis van de (vernieuwde) normen:
  • ISO9001 - kwaliteitsmanagement
  • ISO14001 - milieumanagement
  • VCA/OHSAS18001 - veiligheidsmanagement
  • ISO26000 - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • ISO19001- auditmanagement (auditvaardigheden)
High level structure 
Tevens maakt u kennis met de High Level Structure (HLS), welke het uitgangspunt is voor de vernieuwde normen ISO9001, ISO14001 en ISO18001. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren. 

Inschrijven? 
Wilt u zich inschrijven voor de KAM-opleiding of voor losse modules? Schrijf u dan hier in. 
 
 

 Agenda        opleidingen

KAM opleiding
Startdatum:
4 maart 2016 Amersfoort
08.30 - 17.00 uur

DLP
11, 18 en 25 februari 2016 Amersfoort=VOL

16, 23 februari en 1 maart 2016 Kampen 
08.00 - 16.30 uur

16, 23 februari en 1 maart 2016 Emmeloord

08.00 - 16.30 uur

16, 23 februari en 1 maart 2016 Amersfoort
08.00 - 16.30 uur (EXTRA ingepland)

10, 17 en 24 maart 2016 Amersfoort
08.00 - 16.30 uur

29 maart, 5 en 12 april 2016 Koedijk
08.00 - 16.30 uur

14, 21 en 28 april 2016 Amersfoort
08.00 - 16.30 uur


DLP Herhaling 
9 februari 2016 Amersfoort 
08.00 - 16.30 uur

19 februari 2016 Emmeloord 
08.00 - 16.30 uur

21 maart 2016 Amersfoort 
08.00 - 16.30 uur

15 april 2016 Amersfoort
08.00 - 16.30 uur

VCA 
4 en 11 februari 2016 Emmeloord
08.30 - 17.00

VCA herhaling
8 en 15 februari 2016 Amersfoort
08.30 - 17.00

HVK
Startdata:

5 februari 2016 Ridderkerk
08.30 - 17.00 uur

10 maart 2016 Utrecht
08.30 - 17.00 uur
Inschrijven E-learning


VCA e-learning

Nieuwe module DLP update en verdieping!
 
 

 

aanmelden | afmelden | privacy policy | acvo.nl

ACVO opleidingen en advies bv | Postbus 28 8300 AA Emmeloord | Ecopark 36 8305 BK Emmeloord
T (0527) 61 21 36 | F (0527) 62 05 70 | E info@acvo.nl | I www.acvo.nl