Copy
Newsletter Czech Softball Association

Krásný rok 2015

Dovolte mi Vám jménem svým i jménem celého vedení ČSA popřát krásný a povedený rok 2015.

 

Registrace 2015
Strahov:  Jak jsme Vás již dříve informovali, počínaje rokem 2015 budou rozšířeny požadované údaje pro registraci členské základny. Pro registraci člena budou nutné též další údaje, jako jsou trvalé bydliště, emailový a telefonní kontakt a typ členství. Dále podáváme detailnější informace o způsobu registrace a také jaké údaje uvést u mládeže, kde někteří nedisponují mobilními kontakty. Celý článek najdete zde.
 
Soutěže 2015
Strahov: Termínová listina roku 2015 již zná své termíny. Předsednictvo ČSA schválilo v předvečer vánočních svátků její finální podobu, která je ke stažení zde. Zároveň jen připomínám termínovou listinu zimní sezóny 2014 - 2015, která je také na webu ČSA zde.
ČSA vyzývá všechny zájemce, kteří chtějí pořádat turnaje celostátních lig v roce 2015 (včetně finálových turnajů mládeže), aby se přihlásili na sekretariát ČSA. Seznam možných turnajů naleznete zde. Přihlášky je možno posílat emailem nově do 15. 1. 2015 na adresu info@softball.cz
.


Sloupek předsedy

Strahov: Čas před koncem roku je vždy na místě úvaha, jaký byl ten rok předchozí. Rok 2014 navázal na úspěchy předešlého roku a český softball se opět významně posunul vpřed. Na mezinárodním poli jsme slavili jeden úspěch za druhým, když jsme ze třech ME přivezli dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. V nejsledovanějších kategoriích – dospělí a juniorské týmy – jsme v posledních dvou letech získali tři zlaté a jednu bronzovou medaili. Stali jsme se jednoznačně nejsilnější evropskou federací 
Vydali jsme publikaci k 50ti letům softballu a baseballu, zajistili akce typu Český dům či Galavečer v novém kabátě. Zaměřili jsme se na medializaci a rozvoj. A tak myslím můžeme hrdě vstoupit do dalšího roku.
Děkuji Vám všem za spolupráci, které si velmi vážím. Bez ní by takových úspěchů nebylo. Rád bych v této spolupráci s Vámi pokračoval a tímto Vám sděluji, že se v nadcházejících volbách budu ucházet o znovuzvolení do funkce předsedy svazu. 
Copyright © 2014 Czech Softball Assiociation, All rights reserved.
Our mailing address is:
Czech Softball Assiociation
Zatopkova 100 / 2
Prague 160 17
Czech Republic

Add us to your address book
Email Marketing Powered by Mailchimp