Copy
Newsletter Czech Softball Association

Galavečer softballu

Galavečer českého softballu je opět tady - 5. prosince na stejném místě v PM klubu - buďte u toho !!


Schůzka k mládeži
Strahov:  Již několik let hrajeme dlouhodobé celostátní mládežnické soutěže, které doznaly určitých změn za dobu své existence. Řada z Vás má již své zkušenosti a názory. Předsednictvo ČSA vyslyšelo poptávku po schůzce na téma mládežnické soutěže a tímto svolává schůzku zástupců mládežnických družstev hrajících celostátní soutěže. Schůzka proběhne v sobotu 21. listopadu od 11:00 v Praze na Strahově v místnosti 209. 
Tématem schůzky budou celostátní mládežnické soutěže s cílem zmapovat různost názorů a pohledů na celou oblast. Schůzka bude strukturovaná tak, že vždy bude nastoleno konkrétní téma, které se vydiskutuje a půjde se k dalšímu tématu. Celý článek zde.

 

Little League je otevřena
ČR: Po velmi zdařilém loňském roce se Litte League otevírá i pro nadcházející sezónu. Little League je určený pro všechny dívky - hráčky softballu z celé republiky. Otvíráme regionální programy v kategorii Major a Junior a celostátní programy v kategorii Senior a Big. Přihlášky jsou otevřeny do 5.11.2015 a vyplňují se elektronicky ve webovém prohlížeči. Neváhejte se přihlašovat nejen jako hráčky, ale hledáme i spoustu dobrovolníků ochotných podílet se na projektu. Kompletní informace najdete zde.


Sloupek předsedy

Strahov: Po zprávách z kongresu mi nyní dovolte  přinést Vám několik zpráv z jednání Předsednictva ČSA. Poslední jednání se konalo 26. října a na programu byly téměř výhradně finanční záležitosti. Jak bývá zvykem na konci sezóny jsou rozdělovány převážně dotace. Zářijová schůze PČSA přinesla schválení dotace v Projektu Intenzifikace škol - viz zde. Na říjnové schůzi PČSA došlo ke schválení dotací do Extraligových klubů - viz zde. Dále došlo ke schválení odměn pořadatelům dotovaných turnajů a také ke schválení odměn komisařům turnajů. Kompletní jsou také podklady k dofinancování ligových soutěží a rozhodčích.
Předsednictvo ČSA také prošlo plnění rozpočtu reprezentačních družstev. Všechny sledované reprezentace se do rozpočtu vešly a tak jim náleží odměna v plné výši. 

Příští jednání PČSA bude mít na pořadu hlavně termínovou listinu na rok 2016 a první čtení rozpočtu na rok 2016.

Copyright © 2015 Czech Softball Assiociation, All rights reserved.
Our mailing address is:
Czech Softball Assiociation
Zatopkova 100 / 2
Prague 160 17
Czech Republic

Add us to your address book
Email Marketing Powered by Mailchimp