EUREKA profesjonalne systemy audiowizualne

WiadomoÅ›ci  |  5/2013
 

Barco ClickShare

Sprawnie ,szybko i bezprzewodowo, po USB - bezprzewodowe przełączanie treści prezentacji
dla czterech osób


EsencjÄ… spotkania jest wspólne i owocne dziaÅ‚anie. Niestety peÅ‚na współpraca jest czÄ™sto utrudniona w przypadku,  gdy tylko jedna z osób kontroluje główny ekran w sali i decyduje o tym, co jest na nim pokazywane, a co nie. Jak czÄ™sto zdarzyÅ‚o siÄ™, że nie podzieliÅ‚eÅ› siÄ™ odpowiednio swoim pomysÅ‚em tylko poprzez trudnoÅ›ci techniczne z przyÅ‚Ä…czeniem Twojego komputerado głównego ekranu?

Barco ClickShare wprowadza demokracjÄ™ do sal konferencyjnych, 
gdzie każdy ma równe szanse i możliwość podzielenia siÄ™ swoimi
informacjami  i pomysÅ‚ami. Nawet do czterech osób jednoczeÅ›nie.
Usprawniona w ten sposób współpraca  zmieni dynamikÄ™ i produktywność spotkaÅ„ na zawsze.

 

 • Bezprzewodowa transmisja treÅ›ci wyÅ›wietlanych na laptopie poprzez zÅ‚Ä…cze USB
 • Obraz zawsze wyÅ›wietlany prawidÅ‚owo bez wzglÄ™du na rozdzielczość i proporcje
 • Plug & Play: bez żadnych wyjÄ…tków!! PodÅ‚Ä…cz moduÅ‚ ClickShare do portu USB Twojego
  komputera i naciśnij przycisk. To wszystko!
 • DziaÅ‚a na obydwu platformach: Windows i Mac.
 • Bez potrzeby instalowania oprogramowania
 • Możliwość wyÅ›wietlenia do czterech prezentacji jednoczeÅ›nie na jednym ekranie
  w trybie podzielonego ekranu
 • Stabilna i niezawodna transmisja WLAN 2,4 GHz lub 5 GHz
 • ClickShare tworzy i używa swojej wÅ‚asnej sieci lokalnej WLAN.
 • Nie ma potrzeby logowania i konfiguracji sieci bezprzewodowych
  zainstalowanychw budynku

 

 

 
 Â© 2013  EUREKA profesjonalne systemy audiowizualne                                            Wszystkie prawa zastrzeżone

tel. +4858 620 9265  |  fax +4858 661 3783  |  biuro@eureka.pl
www.eureka.pl  


wypisz siÄ™ z newslettera      aktualizacja danych na liÅ›cie adresowe
Email Marketing Powered by Mailchimp