Copy
Nieuwsbrief 3-2012, van ReOrient Loopbaancoaching

Nieuwsbrief November 2012

Wat staat er op jouw verlanglijstje?


Beste <<First Name>>,

Dit weekend is Sinterklaas weer aangekomen in het land. Herinner jij je nog de spanning, hoop en verwachting die je voelde toen je kind was?
Stel dat jij een verlanglijstje in zou mogen leveren bij jouw werkgever, wat zou je dan wensen? Zijn er nog vaardigheden die je onder de knie wllt krijgen, of kennis die je wilt opdoen? Of zou je gewoon eens met een collega mee willen lopen die iets heel anders doet? Of zou je jouw kennis willen delen en overdragen op Young Professionals die net nieuw zijn binnen jouw bedrijf? Wellicht kom je tot een nog mooier verlanglijstje als je naast je werk ook je wensen voor je privéleven hieraan toevoegt. Ik ben heel benieuwd wat er nu bij jou opkomt en zou het leuk vinden als je mij dat wilt laten weten. 
Vaak staan we helemaal niet stil bij dit soort vragen en doen we allemaal gewoon ons dagelijks werk. Toch kan het heel inspirerend zijn eens te durven dromen. Wat dat kan opleveren kun je zien het zeer ontroerende filmpje van deze nieuwsbrief. 


Verder nog een kijkje op de arbeidsmarkt in 2020: Diverse experts op het jaarlijkse Noloc-congres hebben hier een geheel eigen kijk op die ik graag wil delen. 
Als laatste een onderwerp dat helaas nog steeds actueel is:
het verliezen van je baan door een reorganisatie. Stel het overkomt jou.......
Soms kun je via een sociaal plan een bedrijf kiezen dat jou begeleidt van werk naar werk. Graag wil ik je wat tips meegeven om dan de juiste keuze te maken.

 

Hartelijke groeten,


       


De arbeidsmarkt in 2020

Dit was het thema van het jaarlijkse Noloc-congres. Verschillende experts uit verschillende vakgebieden deelden hun visie op de toekomst. Graag wil ik jullie even meenemen “back to the future”. In 2020.......

  • is er geen Nederland meer. We zijn opgegaan in één groot Europa. De kleinste eenheid hierin is de regio. De drie O's maken de dienst uit: Ondernemingen, Overheden en Onderwijs. Ze werken samen om personeel op te leiden, te ontwikkelen, in te zetten en te binden aan de regio.
  • heet Eindhoven Brainport, Groningen Energyport, deze namen geven tevens aan welke expertise beschikbaar is in de regio.

  • werkt een ieder op basis van flexibele arbeidscontracten van maximaal enkele jaren.

  • is werk en privé nog meer met elkaar vervlochten dan nu. Werkzaamheden worden flexibeler in tijd en plaats uitgevoerd.

  • heeft elke werknemer een persoonsgebonden ontwikkelingsbudget dat mag worden ingezet om duurzaam inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Zelf heb je de regie om te bepalen hoe je jouw budget wilt inzetten.

  • is de werkgever verantwoordelijk voor het aanbieden van duurzaam aantrekkelijk werk.

  • biedt de werkgever de werknemer een werkplek die het beste rendeert, binnen of buiten de organisatie.

  • vul je online jouw competenties in, om te kijken in welke branche of regio jouw volgende baan zich bevindt.

  • is je regionale dashboard jouw navigator voor de arbeidsmarkt.

Zal het allemaal zo'n vaart lopen? De één denkt van wel, de ander van niet. Wel volgen veranderingen elkaar de laatste jaren in een steeds sneller tempo op. Het blijft dus in elk geval zaak om vinger aan de pols te houden om zo tijdig te kunnen inspelen op veranderingen. Alvast zelf de regie voor jouw loopbaan in de hand nemen kan in elk geval nooit kwaad.

Trots op kwaliteitskeurmerk
Onlangs heeft ReOrient het kwaliteitskeurmerk van de Noloc ontvangen, dé beroepsvereniging voor Loopbaan-professionals. Een mooie kroon op het eerste jaar!

Durf te dromen
Dit filmpje illustreert op prachtige wijze wat het kan opleveren om je droom na te jagen. Dat je hierbij soms over je angst heen moet stappen laat Christopher Maloney zien, het eindresultaat is fantastisch! 

Hoe verder na ontslag? Blij van werk naar werk.

Ontslagen worden is een gebeurtenis die grote impact op je leven kan hebben. Heftige gevoelens en reacties zijn heel normaal in een dergelijke situatie. Maar hoe richt je weer je blik op de toekomst en ga je met een positieve houding op zoek naar een nieuwe baan? Om hier zelf vorm aan te geven valt niet altijd mee. Dan kun je ervoor kunnen kiezen een professional in te schakelen. Hoe kies jij nu de partner die bij jou past? 

Het kan goed werken om met verschillende partijen een kennismakingsgesprek te houden. Vraag wat de aanpak en werkwijze is en geef aan wat jij nodig denkt te hebben. 
Bij een goede kennismaking draait het om jou en zul je veel open vragen krijgen om te inventariseren wat er in jouw bepaalde situatie nodig is. Let ook op de persoon met wie je het eerste gesprek te maken krijgt: is zij ook je latere begeleider, of voert ze alleen het eerste gesprek met jou?
Maak in alle gevallen een afspraak met degene die jou de komende maanden gaat begeleiden. Kijk of het klikt met deze persoon, of jij je goed voelt bij hem of haar en of je je vrij en veilig voelt om jouw persoonlijke situatie te bespreken.
Is dit niet het geval, ook al weet je soms niet waarom, vraag dan om een andere begeleider. Een goede klik is van cruciaal belang om goede resultaten te behalen. Je gaat straks hard aan het werk door gesprekken en opdrachten voor te bereiden. Het werkt voor beide partijen zoveel prettiger als je elkaar aanvoelt. Vertrouw dus op je eigen gevoel bij kiezen van de juiste partij!  
 
Hoe ziet een goed outplacement traject eruit?  
Als je wikipedia raadpleegt tref je bij outplacement aan: "Begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of het opstarten van een activiteit als zelfstandige." De duur en intensiteit van deze begeleiding hangt onder andere af van de afspraken die jouw werkgever met de outplacement bureaus heeft gemaakt en van het beschikbare budget.  
 
Hoe zit een goed traject nu in elkaar? Hieronder tref je de stappen aan die gezet worden bij een kwalitatief en compleet traject.  
 
Stap 1: Jouw ontslag verwerken
Allereerst heb je te maken met een zeer onprettige werkervaring: je verliest binnenkort of op termijn je baan en voor je gevoel alle zekerheid die daarmee samenhangt. Gevoelens die dit kan oproepen zijn woede, onzekerheid of verdriet. Voor je je blik weer kunt richten op de toekomst en op het vinden van een nieuwe baan, is het belangrijk om aandacht aan deze gevoelens te schenken. Jouw begeleider kan je hierbij helpen door hierover met je in gesprek te gaan of je oefeningen aan te bieden om dit verlies een plekje te geven. Het kost tijd om wat je overkomen is te verwerken. Het is heel goed stil te staan bij hoe jij deze situatie ervaart, om daarna weer met jouw toekomst aan de slag te kunnen gaan.  
 
Stap 2: Hoe sta jij als persoon in het leven?
Vervolgens sta jij als persoon centraal in het traject. Vragen als 'wie ben ik', 'wat kan ik' en 'wat wil ik' komen aan bod. Maar ook vragen als: 'waar krijg ik energie van', 'wat wil ik ontwikkelen' en 'wat zijn mijn drijfveren' kunnen aan de orde komen. Om hier zicht op te krijgen kun je terugkijken op hoe je leven tot nu toe verlopen is, welke keuzes je hebt gemaakt en "welke bagage" je allemaal bij je draagt of welke vaardigheden of kennis je bijvoorbeeld nog zou willen opdoen. Het resultaat van dit traject is een soort blauwdruk van jouw persoon die de basis vormt van dit hele traject. Immers, je bent wie je bent, met al je sterkten en zwakten, zowel thuis als op je werk. En je mag ook gewoon zijn wie je bent, al kan bepaald gedrag en kunnen bepaalde vaardigheden je wel verder helpen in het verwerven van je nieuwe baan.  
 
Stap 3: Welke baan en organisatie past er bij jou?
Hierna is het tijd om je te richten op je werk. Centraal hierbij staan vragen zoals: 'wat vind ik belangrijk in een baan', 'welke branche spreekt me aan',  'bij welke cultuur voel ik me het meest prettig', 'wat voor organisatie past bij mij?'. Afhankelijk van jouw wensen ga je met die vragen aan de slag die de contouren schetsen van jouw toekomstige baan. De zelfkennis die je bij stap 2 hebt opgedaan blijft hierbij centraal. Als je bijvoorbeeld als persoon graag zelf verantwoordelijkheid draagt en je goed voelt bij een informele sfeer, dan is het wellicht niet verstandig werk te zoeken bij een bedrijf met een formele en hiërarchische structuur, waarbij over alle beslissingen overlegd moet worden. Aan het eind van deze fase is het goed om de verschillende bedrijven en functies die je aanspreken nader te verkennen middels gesprekken met mensen die bij deze bedrijven werken of die deze functie momenteel vervullen.  
 
Stap 4: Hoe verkrijg je die baan?
In het laatste deel ga je over tot concrete actie met betrekking tot de arbeidsmarkt: 'hoe zet je een goed CV in elkaar', 'hoe breng je je netwerk in kaart', 'hoe zet je je netwerk in bij het verkrijgen van de functie die je ambieert', 'hoe solliciteer je anno 2012', 'wat kun je verwachten in een sollicatiegesprek', etc. Deze laatste stap is van wezenlijk belang bij het daadwerkelijk verkrijgen van een baan. Jouw begeleider kan je tips geven waar je bijvoorbeeld de functie die je graag wilt het beste kunt vinden. Ook kan hij/zij sollicatie gesprekken met je oefenen of deze achteraf samen met je evalueren en is hij/zij je klankbord bij alle inspanningen die je verricht om de baan te verkrijgen die je graag wilt.  
 
Om een kwalitatief traject te waarborgen is het belangrijk om bij alle bovenstaande stappen stil te staan. De tijd en intensiteit die aan elke stap wordt besteed, verschilt per persoon.  
 
Voel je vrij contact op te nemen als je behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding, of van gedachten wilt wisselen over jouw persoonlijke situatie.   
Copyright © 2012 ReOrient Loopbaancoaching   Twitter Account not yet Authorized
  Linda Bergstra