Copy
Ultimele noutӑţi de la Fundaţia CARPATINA.
carpatina puls - mai 2012
Bunӑ ziua [FNAME]!

Iat
ӑ-ne ajunşi la cea de-a treia ediţie a e-buletinului CARPATINA PULS. Multumim tuturor pentru sprijin şi pentru mesajele de încurajare. 
Din cuprinstui acestui num
ӑr:
  • 26 mai - Lucian BUTE în direct şi TALCIOC pe 45 rue St. Jean-Bosco
  • Clubul noilor veniţi - rezultatele şi concluziile sondajului 
  • Catapeteasma primei biserici româneşti din Ottawa-Gatineau 
  • Tabӑra de varӑ pentru copii
  • Linkuri la articole  şi video-uri recent postate pe website-ul fundaţiei
Sӑnӑtate şi voie bunӑ!
Echipa Carpatina

in direct la SALA CARPATINA
LUCIAN BUTE vs. CARL FROCH

Românul-canadian Lucian Bute îşi va pune pentru a zecea oarӑ în joc centura IBF. Gala de box de la Capital FM Arena, Nottingham, United Kingdom poate fi urmӑritӑ in direct la SALA CARPATINA, sâmbӑtӑ 26 mai, începând de la orele 14:00. Meciurile de box vor fi proiectate pe ecranul sӑlii, iar la bar se vor pune în vânzare sandwichuri, cârnati, popcorn, bere, suc, apӑ mineralӑ şi alte bӑuturi. Mai multe informaţii...


TALCIOC
VENTE DE GARAGE | GARAGE SALE
Sâmbӑtӑ, 26 mai de la orele 11:00, Consiliul Parohial al Bisericii ortodoxe române Sf. Maria din Gatineau vӑ invitӑ la TALCIOC. Adresa: 45 rue St. Jean-Bosco – Gatineau, QC J8Y 3E8. Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru catapeteasma bisericii. Toţi cei care doresc sӑ doneze bisericii obiecte noi sau vechi, sunt invitati sӑ completze formularul de pe pagina evenimentului. Obiectele vor fi predate organizatorilor în dimineaţa zilei de 24 mai, între orele 8:00 si 10:00. Toate lucrurile rӑmase în urma activitӑţii vor fi donate centrului Salvation Army din Gatineau. 


   CLUBUL NOILOR VENITI

Fundaţia CARPATINA v-a solicitat opinia cu privire la organizarea unei întâlniri lunare cu noii veniţi din regiunea capitalei naţionale – Ottawa, Gatineu şi împrejurimi – cu scopul de a-i ajuta în demersurile lor de integrare, de înţelegere a pieţei muncii, şi de a le uşura accesul la serviciile publice. Mulţumim tuturor celor care au participat la acest sondaj. Concluziile lui sunt cӑ iniţiativa este binevenitӑ şi se bucurӑ de sprijinul direct a cel puţin 10 persoane cu ani buni petrecuţi in Canada. Puteti vedea rezulatele sondajului dand click aici.

O primӑ  întâlnire a grupului de organizare va avea loc în cursul lunii iunie, urmând ca noua secţiune a site-ului fundaţiei şi programul întâlnirilor din 2012 sӑ fie transmis membrilor comunitӑţii în buletinul din septembrie. 
Fundatia Carpatina
Vӑ semnalӑm:
Biserica ortodoxa romana Sf. Maria
Biserica Sf. Maria strânage bani pentru catapeteasmӑ (iconostas)
Prima bisericӑ ortodoxӑ româneascӑ din regiunea capitalei naţionale a Canadei are nevoie de ajutorul vostru. Donaţiile pentru construirea iconostasului se pot face la bisericӑ prin cec, numerar, sau prin intermediul site-ul web al bisericii - prin PayPal (vӑ rugӑm sӑ specificaţi "CATAPETEASMA" la detaliile de platӑ ).

Pânӑ in 15 mai 2012 s-au strâns $35,930.00 CAD.
Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina proiectului.  

Catapeteasma bisericii ortodoxe româneşti Sf. Maria din Gatineau a fost comanadata în Romania si se construieste din lemn masiv de stejar cu un grad de complexitate extrem de ridicat (varianta premium), metrul pӑtrat costând 600 $ (fӑrӑ icoane). Icoanele, dintre care cele mari arhieresti vor fi imbrӑcate in foiţӑ  de aur, vor costa 8,500.00 $ - 10,500.00 $. Datoritӑ dimensunilor bisericii, catapeteasma va avea o suprafaţӑ de 53 m2 (9.40 m x 5.70 m) iar costul total se ridicӑ la aproximativ 40-45,000.00 $ (incluzând si transportul maritim).


Copyright © 2012 Fundatia Carpatina, Toate drepturile rezervate.