Marion Beltman MSM
management, advies en training
voor kunst, design en cultuur

Beste <<First Name>>,

Kwartiermaken voor een kerk in Heiloo

In mijn jeugd bezocht ik het vaak: het Noord-Hollandse Heiloo. Midden in die plaats staat fier de Witte Kerk. Hoe groot was mijn verrassing toen ik onlangs werd benaderd voor advies voor juist die Witte Kerk

Wat is het geval? Stichting Monument Witte Kerk Heiloo wil de Witte kerk uitbouwen tot een plek van verbinding en bezinning. Dat kan niet zonder ambities. De Witte kerk wil in cultureel, historisch, maatschappelijk en religieus opzicht uitgroeien tot dé centrale plek in Heiloo en omgeving. Daarnaast wil de kerk toegankelijker worden voor de inwoners van Heiloo en andere belangstellenden. 

Als kwartiermaker inventariseer en beschrijf ik wat er voor de Witte kerk nodig is om deze gewenste positie te verkrijgen. En ook wat er nodig is om vervolgens toekomstbestendig te zijn en blijven. Enorm verheugd dat ik een bijdrage kan leveren aan deze inspirerende ambities!
 
Al 25 jaar onrustig

Stel: je bent zo’n 25 jaar geleden afgestudeerd als maker, maar door omstandigheden al die tijd in andere bedrijfstakken werkzaam geweest. Dat gaf je een berg aan ervaring en inzichten, maar ergens bleef het ook knagen. Al die tijd was je onrustig omdat je het liefst je ontwerpen in de wereld wilde zetten… 

Waag je dan na zoveel tijd die stap? Wat moet je allemaal op een rijtje krijgen? Wat is er in de tussentijd in het veld veranderd? Waar moet je in ieder geval aanhaken? Welke netwerken zijn relevant voor je en wat betekenen al die buzzwords nou echt? 

In de afgelopen maanden mocht ik een maker begeleiden bij deze vraagstukken. Ik deelde mijn kennis en inzichten en bracht structuur aan, wat hem deed concluderen: ‘Eigenlijk ben jij mijn gebiedsontwikkelaar.’

Foto credits: Aziz Acharki
Passie & Poen over Subsidies aanvragen. Wees erbij!
24 juni - 13.00-17.30 uur

Misschien heb je nog nooit een financiële ondersteuning aangevraagd. Toch kan het zo maar op je pad komen. En dan is het fijn als je beslagen ten ijs komt. Zo moet bijvoorbeeld je artistieke visie helder zijn, de begroting realistisch en het tijdspad haalbaar. Giet vervolgens je plannen in een helder format en je slaagkans is gelijk stukken groter.

Als je je een beetje verdiept in de wereld van de fondsen, dan ontdekt je al snel veel mogelijkheden. Wat zijn de belangrijkste financieringsmogelijkheden voor creatieve ondernemers?

Als je eenmaal weet hoe je een goed projectvoorstel  schrijft en waar je rekening mee moet houden, dan is het nog simpel een kwestie van doen!

Hongerig naar meer info over wat de verschillende fondsen voor jou kunnen betekenen? En wil je weten hoe je zo’n aanvraag aanpakt? Doe dan mee met de middag 'Subsidies aanvragen'. Je stoel staat klaar!

Voor hulp bij het (her-)schrijven van een subsidie- aanvraag kan je ook aankloppen bij de coöperatie Onbegrensde Zaken, waar ik deel van uit maak.
 
Een voorbeeld uit de praktijk

Om je een idee te geven van wat ik voor je kan betekenen op het gebied van subsidieaanvragen, een voorbeeld uit de praktijk. Onlangs klopte Stichting Dans Atelier 42 bij me aan voor een advies over hun subsidieaanvraag bij de gemeente Utrecht. 

De vraag was om te letten op de volgende aspecten: ‘Is het helder wat we willen, klopt de opzet en sluit het voldoende aan bij de vragen die de gemeente stelt in de nieuwe regeling?’ Terecht relevante vragen. Het zijn zaken die in elke subsidieaanvraag duidelijk moeten zijn, zoals je hierboven ook al zag.
 
Dans Atelier 42 stuurde me mooi materiaal, wat goed weer geeft wat de ambitie is, wanneer men wat gaat doen en met wie de organisatie dat oppakt. Mijn belangrijkste advies was om aan een aantal eisen uit de regeling extra aandacht te besteden.

Benut bijvoorbeeld dezelfde begrippen als de gemeente doet in haar criteria. Spreekt de regeling over 'Beschrijf de structuur en opbouw van een cursus, met daarin aandacht voor receptieve, actieve en reflectieve aspecten van amateurkunsteducatie.’ Dan moet je als aanvrager toelichten wat in jouw pakket ‘receptief’ is, wat ‘actief’ en wat is ‘reflectief’?

Dat er volgens de onderhavige regeling marktonderzoek nodig is blijkt uit de eis 'Beschrijving van het cultureel ondernemerschap; organisatie, bedrijfsvoering, marketing (strategisch).’ Als er over strategische marketing wordt gesproken dan moet je daar op ingaan. 
Een commissie ziet graag concreet voor zich waar zij haar geld op investeert en of ze kan inschatten dat de subsidie goed benut wordt. De opdracht is inmiddels afgerond en we kijken met grote belangstelling uit naar de uitslag.

Photo credit: Joy Real
Fijne workshop Business Canvas

•    ‘Heel informatief met veel concrete tips, nieuwe inzichten en handvatten.’
•    ‘Ontzettend bedankt voor een heel inspirerende, informatieve middag!’
•    ‘Hartstikke bedankt Marion, voor je passie en je ontzettend waardevolle, goed te begrijpen interactieve 'lezing'! Ik verheug me op de volgende leermodule 'Subsidies' van leertraject Passie & Poen op 24 juni!’
 
 
Crash Course Ondernemerschap in de herkansing

Voor het grotere plaatje van je organisatie: in het najaar vindt opnieuw de Crash Course Cultureel Ondernemerschap plaats. Tijdens deze stoomcursus ontvang je concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, marketing en financiën. Je werkt niet alleen aan het creëren van een eigen ondernemende strategische visie, maar ook aan de praktische vaardigheden die nodig zijn voor een gezonde ondernemende toekomst van je organisatie. 

De cursus richt zich op leidinggevenden (zowel zakelijk als artistiek) van culturele instellingen en zelfstandig ondernemers in de cultuursector.
Binoq atana organiseert de training in samenwerking met Cultuur-Ondernemen. Docenten: Marvin Sutherland, Erika Happe en ondergetekende. 

Meer informatie en inschrijven kan hier.

Foto credit: Thought Catalog
Op weg naar het nieuwe normaal

De culturele en creatieve sector is een professionele sector die streeft naar fatsoenlijke beloningen. Daarom heeft ze zelf het initiatief genomen om te laten berekenen welke minimale meerkosten op korte termijn zijn gemoeid met de toepassing van de Fair Practice Code.

Deze in 2017 gelanceerde Fair Practice Code vormt een nieuw normatief kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector. De code is een van de agendapunten uit de
Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector. Kunsten ’92 is als ‘aanjager’ van dit agendapunt verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie. 

Een belangrijke ontwikkeling dus voor onze sector. Wapen je daarom met kennis over de Fair Practice Code. Of vraag een gesprek bij me aan, ik praat je graag bij.

Foto credits: William Moreland

Voor meer (gesubsidieerde) mogelijkheden voor coaching, zie mijn websiteBellen of mailen? Altijd goed!


Help je me om de community van geïnteresseerden te vergroten door deze mail door te sturen naar een collega of bevriende relatie? Dan alvast veel dank! ☺
Facebook
Twitter
LinkedIn
www.marionbeltman.nl
Marion Beltman
06 - 38 41 87 70

uitschrijven    nieuwsbrief-voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp