Marion Beltman MSM
management, advies en training
voor kunst, design en cultuur

Beste <<First Name>>,

Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan (Albert Camus)

Kom je terug van vakantie, lees je dat er magere jaren aanbreken voor zzp-ers... Door verschillende belastingingrepen komt je inkomen stevig onder druk te staan. De gevolgen zijn het grootst voor zelfstandigen met een klein inkomen, zoals de vele zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Zij moeten vaak nu al op een houtje bijten. 

En dat terwijl de minister van Cultuur samen met de sector juist de positie van werkenden probeert te verbeteren. Eerder concludeerden de SER en de Raad voor Cultuur namelijk dat die zorgwekkend is. De Kunstenbond trekt dan ook - samen met andere verenigingen voor zelfstandigen - aan de bel. Teken je ook?

Foto credits: Pierre Bamin (Unsplash)
Geef kunst de ruimte

Onder deze titel vond het recente Paradisodebat plaats. Een titel die me zeker aanspreekt. Het zeer goed bezochte debat, in aanwezigheid van de minister, maakte duidelijk dat de cultuursector in tijden van mondiale crises graag nieuwe verhalen maakt. Maar dat zij tegelijkertijd de naweeën van het bezuinigingsbeleid nog dagelijks voelt. 

Nu de plannen voor een nieuw stelsel klaarliggen komt het erop aan. Zijn gemeenten, provincies en het Rijk echt bereid om zich gezamenlijk in te spannen voor een bloeiende kunst- en cultuursector? Aan politici en bestuurders werd de vraag voorgelegd wat hun vergezicht is en in hoeverre zij daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. 

Ivo van Hove vroeg tijdens het Paradisodebat: "Hoe kan het dat in een land, dat zoveel beroemde kunstenaars heeft voortgebracht, altijd weer het nut van kunst ter discussie wordt gesteld?" Is het een teken van geestelijk armoede dat het economie-argument in Nederland consequent wordt gebruikt om de kunsten te verdedigen?

Foto credits: Kunsten '92
 
Het publiek stelde dat er goede beleidsteksten over het belang van en investeringen in cultuur circuleren, maar dat de politieke daden minimaal blijven. Ook tijdens zijn puntig en vlammend betoog wist Gijs Scholten van Aschat achtergronden, heldere aandachtspunten en passie te verbinden.

Immers: het cultuurbudget is niet verruimd. Er is voor 80 miljoen gerepareerd en vervolgens per saldo 200 miljoen gekort. We zullen zijn adequate en strijdbare voordrachten als voorzitter van Kunsten'92 missen! Zie hier zijn presentatie: 

“De rek is er uit,” voegde Alex van Warmerdam toe, “we worden verdrongen door pratende astronauten.” Van Warmerdam refereerde aan het behoudende programmeringsbeleid van podia. Voormalig Dichter des Vaderlands en huidig voorzitter van de Akademie van Kunsten Anne Vegter: "De verlaging van de zelfstandigheidsaftrek, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers, dat komt keihard aan bij kunstenaars."

De boodschap aan Den Haag is duidelijk: geef kunst de ruimte om de samenleving van nieuwe perspectieven te voorzien. Op de Facebookpagina van Kunsten’92 is het Paradisodebat terug te zien. Op de site vind je een geschreven verslag, andere teksten en video’s (van hele debat en van afzonderlijke delen).

Foto credits: Kunsten '92
Opgeven voor de Crash Course Ondernemerschap

In oktober en november vindt opnieuw de Crash Course Cultureel Ondernemerschap plaats. Tijdens deze crash course ontvang je concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, marketing en financiën. Je werkt aan het creëren van een eigen ondernemende strategische visie en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een gezonde toekomst voor je organisatie. 

De cursus richt zich op leidinggevenden (zowel zakelijk als artistiek) van culturele instellingen en zelfstandig ondernemers in de cultuursector.
Binoq atana organiseert de training in samenwerking met Cultuur-Ondernemen. Ik ben een van de docenten. Meer informatie en inschrijven kan via info@binoq.nl.

Foto credits: Glenn Carstens (Unsplash)
Polderblik in beweging

Wat een leuk en enerverend eerste gesprek met Stichting Polderblik die het gedachtegoed van stedenbouwkundige Teun Koolhaas verder voor het voetlicht wil te brengen. En wat inspirerend om te kunnen werken met een dergelijke gedreven groep mensen! Cultuurfonds Almere stelt Stichting Polderblik in de gelegenheid om vijf dagdelen met mij verder te bouwen aan hun professionalisering.
 
Photo credit: Stichting Polderblik
Vraag ook een adviestraject aan

Veel culturele professionals of organisaties willen naast artistieke ontwikkeling ook op financieel vlak succes boeken. Hoe genereer je voldoende (of meer) inkomsten zodat de continuïteit van jouw/jullie artistieke toekomst gewaarborgd blijft? Een adviestraject kan hierbij helpen. Meer info.

Voor een kosteloos intakegesprek, kun je contact opnemen met Femke Lakerveld via advies@cultuur-ondernemen.nl. Laat haar weten dat je interesse hebt om het adviestraject met mij te voeren en ik neem contact met je op.

Photo credit: Yohann (Unsplash)

Voor meer (gesubsidieerde) mogelijkheden voor coaching, zie mijn websiteBellen of mailen kan ook natuurlijk!


Help je me om de community van geïnteresseerden te vergroten door deze mail door te sturen naar een collega of bevriende relatie? Dan alvast veel dank! ☺
Facebook Facebook
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn
www.marionbeltman.nl www.marionbeltman.nl
Marion Beltman
06 - 38 41 87 70

uitschrijven    nieuwsbrief-voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp