Copy
Det här är ett nyhetsbrev från Partnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin. Vår kommande hemsida hittar du här.  

Vecka 7 blir det Partnerskapsbörs!

Styrgruppen har nu bestämt vecka för Partnerskapsbörsen - tillfället när vi alla kan presentera våra idéer, locka med fler partners, och bestämma oss för vilka arbetsgrupper vi kommer att vara med i. Notera veckan redan nu - det hela kommer att ske i Stockholm. Vi återkommer med mer information.
 

PIACS nya hemsida på G

Vi jobbar intensivt med att bygga upp en hemsida, så att alla partners kan hitta all information man behöver. Här kommer du att kunna hitta allt från protokoll, till idéer som olika partners lagt fram.  Gå gärna in och titta på www.piacs.se
 

Idécheckar till idéutveckling

Som vi tidigare berättat om finns det möjlighet att få lite pengar för att utveckla sin idéskiss. Styrgruppen har nu bestämt sig för hur arbetet ska gå till:
  1. Organisationer som inkommer med idéskiss enligt ovan kan erbjudas ersättning för 25 arbetstimmar (idécheck) för att kunna utveckla idén vidare.
  2. ESFs regler innebär att ersättningen kan betalas ut först när arbetstimmarna redovisas på relevant blankett
  3. Projektledningen kommer att skicka ut blanketten till de som inkommit med idéskisser.
  4. För att underlätta hanteringen får alla erbjudande om ersättning för 25 arbetstimmar. Det är först till kvarn som gäller, och det finns 25 sådana möjliga "idé-checkar" att dela ut. 
  5. Det krävs ett formellt beslut för att betala ut idéchecken - detta sköts av AU för att snabba upp processen. 
Skicka era idéer till heidi.sandberg@socialforum.se
Läs mer här.

Styrgruppens möte 10 december

Styrgruppen hade möte den 10 december och ett antal saker var uppe till beslut - urvalskriterier, idécheckar mm. Läs protokollet här. 

Styrgruppens urvalskriterier

Styrgruppen har nu fattat beslut om vilka urvalskriterier som ska gälla för vila framtida projekt som PIACS ska stödja utvecklingen av: Relevans och Realism kommer att vara viktigt!
  • Relevans handlar om själva projektidén och att den stämmer med de förväntningar som ESF ställer upp.
  • Realism handlar om de parter som vill utveckla idén - om deras kapacitet och förmåga.
Vi har sammanställt styrgruppens beslut om detta och möjligheten till idécheckarna. Läs mer om detta här.  

Ny partner: Fryshuset!

Fryshuset har ansökt om att bli partner till PIACS och styrgruppen fattade beslut o att välkomna dem den 10 december. Välkommen! Jens Eriksson kommer att vara deras kontaktperson. Samtidigt fattade styrgruppen beslut om hur man ska välkomna nya partners på ett snabbare sätt; styrgruppen och AU kommer att jobba gemensamt för att snabba på processen för dem som vill komma in. 
 

Kommande utbildning

Inom projektet ska vi erbjuda möjlighet till en utbildning om de horisontella kriterierna som ESF ställer upp. Styrgruppen har beslutat att denna utbildning sker efter Partnerskapsbörsen när det är tydligt vilka idéer som kommer att arbetas vidare på. Är ni intresserade av att medverka till utformningen av utbildningen kan ni kontakta ragnar.andersson@coompanion.se

Lokalt samverkansprojekt får ESF-stöd!

KompetensCentrum Idéburna Malmö har fått 9 miljoner för ett 3-årigt projekt från ESF för att bygga upp ett centrum för kompetensutveckling för föreningar och andra ideella organisationer i Malmö. Sökande är 57 organisationer där 49 är föreningar. Grattis önskar vi! Roligt att se att samverkansprojekt kan få framgång så här. Läs mer här

Bör fler personer få nyhetsbrevet från Partnerskapet?

Om fler personer - inom eller utom din organisation - bör få det här nyhetsbrevet framöver - skicka adressen till heidi.sandberg@socialforum.se så lägger vi in dem i adresslistan. 
 
Copyright © 2015 Socialforum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list