Copy
Ett nyhetsbrev från Partnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin.
View this email in your browser
Med PIACS-projektet vill vi hitta de riktigt bra idéerna som innebär att civilsamhället och den sociala ekonomin kan göra stor skillnad i människors liv. Mer information hittar du på vår hemsida.
Foto: Joel Ahlgren

Hej alla partnerskapsorganisationer och utvecklingsgrupper!

Sommar och ledighet närmar sig med stormsteg. Men än så länge är det full aktivitet inom PIACS. Därför tyckte vi det var dags att uppdatera er som ingår i partnerskapet och inom de olika utvecklingsgrupperna. Härom veckan träffades exempelvis utvecklingsgruppen som gör en förstudie om hur solceller kan skapa meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa. De undersöker helt enkelt om man inom ramen för ett socialt företag kan driva solcellsverksamhet, och på så sätt skapa både jobb till långtidsarbetslösa samtidigt som verksamheten i sig bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Vill du veta mer om detta?, kontakta Marja Koivisto på Verdandi.

Förstudierna inom PIACS pågår till oktober och det är bra att börja tänka på hur man vill slutrapportera sin förstudie, läs mer om det nedan. Ni utvecklingsgrupper som också planerar att vara med inom nästa ESF-utlysning (PO2), fundera redan nu på vilka grupper ni kan samverka med. Mer information hittar du nedan.

Projektledningsgruppen jobbar också febrilt just nu med att ta fram ett förslag på en gemensam ansökan till ESF-utlysningen PO1. Det är bråda tider men med hjälp av alla samarbetspartner börjar vi komma framåt till ett färdigt förslag. Läs även mer om detta nedan.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor!

Med vänliga hälsningar och önskan om en riktigt skön sommar!
Projektledningen

Projektledningen tar just nu fram ett utkast till PO1-ansökan
Från den gemensamma workshopen inför ansökningsskrivandet. Foto: Elin Aronsson
Just nu jobbar projektledningen med att ta fram ett förslag för en gemensam ansökan till ESF-rådets PO1-utlysning. Denna utlysning har kompetensutveckling om arbetsinkluderande metoder och verksamheter till såväl civilsamhället/sociala ekonomin som myndighetspersonal som huvudmål. Stort fokus ligger därför på utbildningsinsatser i ansökan. Ett första utkast har precis remissats till en referensgrupp där de olika utvecklingsgrupperna som har valt att ingå inom ramen för den gemensamma ansökan ingår. Ett utkast på ansökan kan du ta del av här.
Vill ni vara medfinansiärer i det kommande projektet?
Skicka in intyg för medfinansiering till Sara Jöngren, huvudprojektledare. Foto: Elin Aronsson
Den gemensamma ansökan som nu skrivs är förberedelse för ett stort kommande projekt på en budget på totalt 30 miljoner kronor. Det gör att vi behöver vara fler organisationer som står som medfinansiärer inom hela projektet. Vill din organisation vara med och bidra till denna gemensamma satsning för arbetsinkludering? Skicka in intyget för att bli medfinansiär till Sara Jöngren på mailadress: sara.jongren@coompanion.se senast nu på torsdag den 23 juni. Du hittar blanketten här.
Förstudierna inom PIACS slutrapporteras i oktober - här är mallen
Illustration: Maja Larsson
I oktober är det dags att slutrapportera era förstudier inom PIACS. Tillsammans skapar vi ett unikt underlag med ny kunskap om arbetsinkluderande verksamheter inom civilsamhället och den sociala ekonomin. Fundera gärna redan nu på hur ni vill slutrapportera er förstudie. Här hittar du mallen för slutrapporten.
Förbereder sig din grupp för ESF:s nästa utlysning?
Foto: Joel Ahlgren
Nästa ESF-utlysning, PO2, som innehåller mål som fokuserar på målgruppen inom arbetsinkludering kommer ut efter sommaren. Just nu förs diskussioner med ESF-rådet om vi även till denna utlysning ska ansöka gemensamt från PIACS. Oavsett hur beredningen kommer att se ut uppmuntrar vi till att redan nu fundera på vilka grupper som din grupp har beröringspunkter med, finns det utrymme för samverkan och synkning? Här hittar du en lista på alla grupper som siktar på att delta i en PO2-ansökan.
Copyright © 2016 Socialforum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list