Copy
Det här är ett nyhetsbrev från Partnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin. Mer information hittar du på vår hemsida.

Utvecklingsgrupperna igång!

Nu är ansökningsarbetet slut och det innehållsliga ska vara i fokus. De 18 arbetsgrupperna har börjat komma igång. En del har haft möten (IRL) och en del har haft telemöten där de börjat sitt arbete. På PIACS.se har vi lagt upp en sida per utvecklingsgrupp där vår ambition är att uppdatera med info om vad som sker. Se mer på PIACS.se/utvecklingsgrupper Hjälp gärna till att uppdatera om er grupps arbete genom att skicka texter, bilder eller vad det kan vara som ger en levande bild av vad som händer.

Två seminarier med ESF-rådet 6/4 och 13/4

Den 6 och 13 april håller vi seminarier tillsammans med ESF-rådet. Syftet med dessa seminarier är att dels informera mer om hur socialfonden fungerar, för att stärka förståelsen av hur arbetet inom utvecklingsgrupperna kopplar till ESF-rådets arbete med kommande genomförandeutlysningar. Hjälp oss gärna med lokal centralt i Stockholm!
Läs mer och anmäl er till seminarierna 6:e och 13:e

Kartläggningen av hur civilsamhället/social ekonomi möter målgrupperna

"Gemenskap, trivsel, trygghet, rutiner. Arbete efter förmåga utan prestationskrav.
" säger en organisation som svar på frågan vad deras verksamhet ger deltagarna.

Just före jul publicerades en enkät där PIACS ställer frågor till civilsamhällets organisationer/social ekonomi om våra verksamheter möter de fem målgrupperna idag, och en del om hur. Syftet är att teckna en bredare bild av vilket arbete som redan görs. Ur de svar som inkommit kan vi se att Långtidsarbetslösa är den största gruppen, men att nästan lika stor andel inte vill eller kan ange vilken del av målgrupperna som möts. Arbetet bedrivs i 34 olika typer av verksamhet; öppen förskola, verkstad, språkträning, second hand, städning, catering, etc, etc.


Vi har redan intressanta svar men behöver väsentligt fler. Nu behöver vi stöd från er partnerorganisationer! Hjälp oss sprida undersökningen så brett ni bara kan, gärna också utanför PIACS-partnerskapet. Ju fler lokalorganisationer som svarar desto bättre.

Här är länken till undersökningen https://sv.surveymonkey.com/r/TFY96LY

Idéburet offentligt partnerskap

Foto: Heidi Sandberg
Den 10:e mars hölls en större konferens i Göteborg om samarbetsrelationen idéburet offentligt partnerskap. Se samtalen om drivkrafter och juridik här och Ardalan Shekarabis tal här.

Fortsatt dialog med ESF

Foto: PIACS
I veckan mötte projektledningen ESF-rådet. Syftet nu var främst att förmedla vad som händer i de 18 utvecklingsgrupperna och vad det har för bäring på den PO1-utlysning som är några veckor bort. Vi gick också igenom de teman som vi inom projektledningen anser finns i utvecklingsgrupperna; kvalitet, kompetensutveckling, hälsa, integration/mobilisering, spridning, finansiering. ESF-rådet poängterade hur viktigt detta är för deras skrivningar, som de just nu arbetar med, till den kommande utlysningen.

Brev till de regionala cheferna på ESF-rådet

Kopplingen mellan den nationella utlysningen och de regionala partnerskapen är viktig. Det är förstås bara om vi kan få alla satsade medel att dra åt samma håll som vi får stark effekt. För att ge de regionala cheferna inom ESF-rådet underlag om att PIACS finns, att det finns en stark regional och lokal förankring i gruppernas arbete, skickar vi nu ut ett brev till dem. Det görs i samverkan med ESF-rådet nationellt. Här finns brevet.

Bör fler personer få nyhetsbrevet från Partnerskapet?

Om fler personer - inom eller utom din organisation - bör få det här nyhetsbrevet framöver - skicka adressen till heidi.sandberg@socialforum.se så lägger vi in dem i adresslistan. 
 
Copyright © 2016 Socialforum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list