Copy
Ett nyhetsbrev från Partnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin.
View this email in your browser
Med PIACS-projektet vill vi hitta de riktigt bra idéerna som innebär att civilsamhället och den sociala ekonomin kan göra stor skillnad i människors liv. Mer information hittar du på vår hemsida.
Foto: Joel Ahlgren

PIACS är igång för fullt inför hösten

PIACS är nu igång för fullt och vi ser fram emot de sista veckorna i projektet. Vi sitter just nu och går igenom alla spännande slutrapporter som utvecklingsgrupperna har tagit fram utifrån de förstudier som har gjorts inom projektet. Dessa kommer slutligen leda till en sammanhållen rapport för hela PIACS-projektet. Vi ser redan nu viktiga frågor som behöver lyftas till arbetsmarknadspolitiken för att förbättra civilsamhällets förutsättningar att jobba med arbetsintegrering på riktigt.

Vi står just nu också inför en kommande PO2-utlysning, läs mer om detta och även om status för den inskickade PO1-ansökan nedan.

Den 14 september kommer även PIACS styrgrupp att ha möte. Protokollet från detta möte kommer att läggas upp på hemsidan här.


Vänliga hälsningar
Projektledningen i PIACS

PO1-ansökan bereds nu hos ESF-rådet
I juli skickade projektledningen in en sammanhållen PO1-ansökan för genomförandeprojektet AKTÖR, den finns att läsa i sin helhet här. ESF-rådet bereder nu ansökan och om allt går vägen hoppas projektägare Coompanion tillsammans med projektbärare Forum - idéburna organisationer med social inriktning och Hela Sverige ska leva att projektet är igång i oktober.

Coompanion söker nu en projektledare till AKTÖR. Läs mer och ansök här.
PO2-utlysningen beräknas komma ut nu i september
Foto: Joel Ahlgren
Projektledningen har under höstuppstarten träffat ESF-rådet som meddelar att utlysningen för programområde PO2 beräknas publiceras i slutet av september, projektstart bör därför vara runt årsskiftet. Ansökningarna till PO2 kommer att ske separat utifrån enskilda förstudier, inte som ett gemensamt projekt som var fallet för PO1-ansökan.

Viktigt! Jobbar du i en utvecklingsgrupp som siktar på en ansökan inom ramen för PO2? Då är det hög tid att kontakta Arbetsförmedlingen för att etablera kontakt med projektets målgrupp. Se här vilken områdeschef på Arbetsförmedlingen ni ska kontakta för just ert projekt.

ESF-rådet kommer även att bjuda in er som planerar att ansöka till programområde PO2 till ett möte. Håll utkik efter inbjudan!
Copyright © 2016 Socialforum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list