Copy
Ett nyhetsbrev från Partnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin.
View this email in your browser
Med PIACS-projektet vill vi hitta de riktigt bra idéerna som innebär att civilsamhället och den sociala ekonomin kan göra stor skillnad i människors liv. Mer information hittar du på vår hemsida.
Foto: Joel Ahlgren

PIACS-projektet på väg att gå i mål

Tiden går fort och nu är förstudieåret snart slut. Det officiella slutdatumet för PIACS-projektet är den 31 oktober. Men innan dess vill vi bland annat bjuda in er till ett Morgonforum, Forums seminarieserie, där vi ska prata om frågorna som vi har arbetet med inom PIACS. Datumet för seminariet är torsdagen den 27 oktober i Sankt Paulskyrkan i Stockholm. Inbjudan skickas ut till er inom kort.

Nu har nästan alla utvecklingsgrupper också lämnat in sina slutrapporter och därmed har vi identifierat flera viktiga frågor och arbetsuppgifter. Forskningsöversikten som har tagits fram av forskaren Ulla-Carin Hedin inom ramen för projektet är också i stort sett klar. Rapporten kommer senare att publiceras i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors forskningsdatabas. Just nu håller vi också på att ta fram en sammanhållen slutrapport där vi kortfattat lyfter de viktigaste slutsatserna från förstudieperioden.

Läs mer om detta samt några andra punkter i detta nyhetsbrev!

Vi i projektledningen vill också passa på att tacka alla som lagt ner tid och energi i projektet och hoppas att det fortsatta arbetet i genomförandeprojekt kan dra nytta av PIACS på olika sätt!


//Projektledningen i PIACS

Kontakta gärna oss i projektledningen - du hittar våra kontaktuppgifter här

PIACS slutrapport på gång
De 18 utvecklingsgruppernas förstudierapporter tillsammans med den forskningsöversikt och den kartläggning som har tagits fram inom projektet analyseras just nu och används som en viktig del av underlaget till en kortfattad slutrapport som PIACS-projektet nu tar fram. Den kommer att påvisa behovet av de många olika verksamheter som civilsamhället/den sociala ekonomin nu bedriver för att kunna ge rätt stöd till alla människor som behöver det. Det finns ingen lösning som passar alla, men tillsammans sitter vi på många olika. Kartläggningen visar exempelvis att minst 35 olika verksamhetstyper bedrivs av sociala företag i dag, men inte bara av dem. Cirka 40 procent av de som svarat på undersökningen bedriver arbetsintegration på annat sätt än som socialt företag. Det finns med andra ord många sätt att komma till arbete.

Öppet brev till Mikael Sjöberg: de som står längst från arbetsmarknaden lämnas därhän!

Sedan Fas3 inte längre används anvisas allt färre långtidsarbetslösa till idéburna verksamheter. Effekten är att många människor som står längst ifrån arbetsmarknaden tvingas gå hemma. I ett öppet brev i Svenska dagbladet vädjar nu 20 idéburna aktörer till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att agera.
Välkommen på Morgonforum den 27/10
Torsdagen den 27/10 kommer PIACS att genomföra ett morgonseminarium i Stockholm som bygger på PIACS-projektets erfarenheter. Där kommer Arbetsförmedlingens strategiskt ansvariga för lärande Eva-Lisa Höglund tillsammans med borgarrådet i Stockholm Emilia Bjuggren (S) och Victoria Engman Broadley från Stadsmissionen att diskutera hur det gemensamma arbetet kan tas vidare. Vilka förändringar i arbetssätt behöver ske? Vilka nya samarbeten behöver sjösättas? Vilka kunskaper behöver lyftas? Seminariet kommer att anordnas inom ramen för Forum seminarieverksamhet Morgonforum, inbjudan skickas ut inom kort.
Nya projekt är på gång
I somras ansökte flera av de olika förstudierna inom PIACS gemensamt till ESF-rådets programområde PO1 som fokuserar på kompetensutveckling om arbetsintegrering. Beslutet om ansökan och projektstart är nu mycket nära och de olika delprojekten kan snart dra igång. De berör bland annat kvalitetssäkring, finansiering, upphandling och innovativa regionala partnerskap.

För programområde PO2 som fokuserar på kontakten med målgruppen är nu en ESF-utlysning nära. Vi har dock i dagsläget ingen information om exakt datum. Alla som är intresserade av att delta i denna utlysning ansöker separat, det kommer alltså inte finnas något gemensamt ansökningsförfarande inom PIACS. Vi vet också att det kommer bli en öppen utlysning. Det innebär att även aktörer utanför PIACS kommer ha möjlighet att ansöka om PO2-projekt. Kontakta gärna ESF-rådet direkt för rådgivning inför detta ansökningsförfarande.
Copyright © 2016 Socialforum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list