Copy
Det här är ett nyhetsbrev från Partnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin. Vår tillfälliga hemsida hittar du här. 

Partnerskapet officiellt startat

Den 26 november möttes nästan alla partnerorganisationer, och ett antal intresserade gäster, till ett första möte för att starta projektet, välja styrgrupp etc. Här hittar du information om vad som hände och bestämdes. 
 

Vad hände under partnerskapsmötet?

Eftermiddagen bestod av två delar; en mer informell presentation och information om projektet samt ett formellt partnerskapsmöte där rutiner och arbetsformer sattes.
* Här hittar du presentationen som visades
* Här hittar du röstlängden för partnerskapsmötet
* Här hittar du protokoll från partnerskapsmötet 

Styrgruppen vald

Följande personer valdes till styrgrupp för partnerskapet. Ordförande är Staffan Nilsson och vice ordförande Viktoria Engman-Broadley. 
 • Oscar Appelgren från Arbetsförmedlingen
 • Sven Bartilsson från Coompanion
 • Eva Carlsson från Tillväxtverket
 • Viktoria Engman-Broadley från Riksföreningen Sveriges Stadssmissioner
 • Carin Forsberg från ABF
 • Carl Gustafson från Röda Korset
 • Birgitta Hällegård från SKL
 • Staffan Nilsson från Hela Sverige Ska Leva
 • Göran Pettersson från Forum
 • Olle Svahn från LSU
 • Pernilla Svebo Lindgren från SKOOPI
 • Karin Svedberg från FAMNA

Nästa styrgruppsmöte

Den 10 december i Stockholm. Ett antal strategiska frågor kommer att tas upp under mötet. Vi återkommer med ett nytt nyhetsbrev så snart vi kan efter mötet. 

PIACS kansli

PIACS kansli består av Ludvig Sandberg Sara Jöngren, Heidi Sandberg och Ragnar Andersson. Vi hjälper gärna till med allt från att vara bollplank till kontaktförmedlare. Kontakta oss gärna!

Tipsa oss om era idéer!

I PIACS-projektet har vi redan fått in flera förslag från olika aktörer om vad man skulle vilja arbeta vidare på i projektet. Det gillar vi! Vi kommer att förmedla ut idéer så snart vi kan (från och med nästa nyhetsbrev och på hemsidan), så att fler blir intresserade, och även inspireras att ta fram sina egna. Har ni idéer - skicka dem gärna till heidi.sandberg@socialforum.se. Så här kan man tänka: 
 1. Ta initiativ till ett samarbete med någon/några – dvs se till att ni representerar fler än en organisation
 2. Skriv ned en kort text om vad ni vill göra och vilka ni är som gör det. Texten ska inte vara lång – räkna med ungefär en halv A4
 3. Se till att ni i texten tydliggör vilken/vilka av ESFs målgrupper ni riktar er till: Långtidsarbetslösa, Sjukskrivna, Funktionsnedsatta, Nyanlända och/eller Unga
 4. Skicka förslag till projektledningen för PIACS (använd heidi.sandberg@socialforum.se som adress)
 5. Målsättningen för varje samarbete är att bearbeta den idé ni har så att det till partnerskapsbörsen finns en ännu mer utarbetad idé – kan 3-5 sidor lång – som ni kan berätta om för alla deltagare och få ännu fler partners att vilja vara med i.

Ekonomiskt stöd?

Vi håller på att arbeta med frågan om ekonomiskt stöd för de projektidéer ni tar fram. Styrgruppen ska ta ställning till hur detta ska hanteras den 10 december, så vi återkommer då. Sannolikt kommer det att bli i form av en standardiserad summa som ersätter arbetstid - dvs lika för alla. Vi tror också att det kommer att finnas en begränsning i antal, så ju snabbare ni är med att skicka in era förslag desto bättre är det. 

Finansiering från Tillväxtverket

Tillväxtverket har utlyst medel till förstudier och pilotprojekt för snabbare integration. Läs mer

Hemsida på G.

En hemsida för projektet är under produktion, och är förhoppningsvis klar före jul. Håll gärna koll på adressen www.piacs.se

Bör fler personer få nyhetsbrevet från Partnerskapet?

Om fler personer - inom eller utom din organisation - bör få det här nyhetsbrevet framöver - skicka adressen till heidi.sandberg@socialforum.se så lägger vi in dem i adresslistan. 
 
Copyright © 2015 Socialforum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list