Copy
Det här är ett nyhetsbrev från Partnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin. Vår tillfälliga hemsida hittar du här. 

Välkommen på partnerskapsmöte!

Eftermiddagen den 26/11 startar vi på allvar projektets arbete med ett partnerskapsmöte i Stockholm. Vi ska välja styrgrupp, bestämma beslutsordning etc. Men vi ska också prata innehåll, de utvecklingsidéer som är kärnan i arbetet. Glöm inte att anmäla dig här!
 

Partnerskapets styrgrupp

En viktig uppgift för partnerskapsmötet är att välja styrgrupp. Styrgruppen kommer att ha en viktig roll i projektet. Därför är det viktigt att styrgruppen får en bred sammansättning, olika kompetenser och att den på ett bra sätt kan representera hela kollektivet.
 

Nominera kandidater

Alla organisationer kan nominera kandidater till styrgruppen. Projektet strävar förstås efter att styrgruppens sammansättning ska ta hänsyn till de horisontella principerna; icke-diskriminering, jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att redovisa vilka som nominerats på vår tillfälliga hemsida. Skicka nomineringar till heidi.sandberg@socialforum.se

Vad händer på partnerskapsmötet?

ESF-rådet har fattat sina beslut om de fem miljoner kr utlysningen omfattade och våra två projekt har tillsammans fått förtroendet att starta arbetet. Nu samlar vi till projektstart för att klargöra förutsättningarna, öppna för frågor och diskussion, men inte minst viktigt att formellt besluta hur projektet ska arbeta. Du hittar hela agendan för mötet här
 

Pressmeddelanden

För att sprida kännedm om projektet såg gick projektägarna ut med pressmeddelanden om ESF:s beslut. Du hittar Coompanions pressmeddelande här. Du hittar Forums pressmeddelande här. 

Bör fler personer få nyhetsbrevet från Partnerskapet?

Om fler personer - inom eller utom din organisation - bör få det här nyhetsbrevet framöver - skicka adressen till heidi.sandberg@socialforum.se så lägger vi in dem i adresslistan. 
Copyright © 2015 Socialforum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list