Copy
Laatste nieuws Matendo, januari 2017
View this email in your browser
Voor allen die de afgelopen jaren betrokken waren of interesse hebben getoond in Matendo, project in Uganda.

Het voortbestaan van het Matendo-project in Uganda ligt vanaf 2015 onder vuur. Het afgelopen jaar stond in het teken van herbezinning en pogingen om het project vlot te trekken. 

Terugblik op de activiteiten van Matendo
Een kerkgemeenschap in Engeland, waar onze Ugandese contactpersoon Jackson Kasozi gedurende 9 jaar als dominee aan verbonden was, heeft veel geïnvesteerd in de opbouw van het Beroepstrainingscentrum in Kibaale. 
Vanuit Nederland zijn we in diezelfde regio in 2011 begonnen met het verbeteren van de watervoorziening. We hebben 2 waterpompen kunnen realiseren voor 2 buurtschappen in Kibaale en vele gezinnen hebben daar nog steeds profijt van. 

Vanaf 2014 zijn we, in samenhang met de kerkgemeenschap in Engeland, gestart met het ondersteunen van het Trainingscentrum. In 2013 was het gebouw zodanig klaar dat er met sobere middelen praktijklessen werden verzorgd in naaien, timmeren, haarkappen, elektrotechniek. We hebben gezorgd voor trainingsmaterialen en voor de sponsoring van studenten. Tijdens mijn bezoek in 2014 heb ik daar prachtige resultaten van gezien. Zo ‘n 40 jonge mensen konden succesvol een training afronden in het nieuwe beroepstrainingscentrum. 
Het bleef echter heel moeilijk om studenten en leraren aan te trekken die het centrum zelfredzaam zouden maken. 

Overdracht van de leiding
Het bestuur van de Engelse kerkgemeenschap heeft in Uganda goede contacten met de kerk. In 2016 zijn er meerdere pogingen gedaan om de leiding van het project over te dragen aan de lokale kerk onder eindverantwoording van het Bisdom Hoima in Uganda. In juni 2016 was er een bijeenkomst georganiseerd in Kibaale waarin vertegenwoordigers van alle partijen aanwezig waren. Er zijn toen duidelijke afspraken gemaakt en op papier gezet. Helaas lukt het nog niet om er gevolg aan te geven. Het werd ook bemoeilijkt omdat er juist in deze periode een wisseling was in de leiding van het Bisdom.
De contactpersoon van de Engelse kerk in Engeland nam ons mee in alle correspondentie die tussen de betrokkenen, zoals de Bisschop van Uganda, de plaatselijke overheid en Jackson plaatsvond. Alle verwikkelingen en meningen: het liet zich lezen als een spannend boek!
 
Huidig stand van zaken
Het trainingscentrum ligt er op dit moment treurig bij. Er is geen enkele activiteit meer die raakt aan beroepstraining voor studenten. Intussen hebben de Chinezen zich gemeld. Zij willen het centrum gedurende een aantal jaren huren voor hun werknemers die gestart zijn met het exploiteren van olievelden in de nabije omgeving.

De toekomstvisie van Jackson
Jackson was zich al jaren bewust van de rijkdommen die zich in de grond bevonden in het afgelegen, arme plattelandsgebied Kibaale waar hij zelf is opgegroeid. Hij wilde de jongeren opleiden tot vakmensen om hen al vroeg voor te bereiden op een toekomst in de bedrijven die zich er vroeg of laat zouden gaan vestigen. Een prachtige toekomstvisie waar we ons graag achter schaarden.

Het scenario dat de Chinezen, zoals op vele plekken in Afrika, de zaak overnemen en het geheel naar eigen hand zetten lag op de loer. Het is nog niet geheel zeker of men erin zal toestemmen, maar het wordt de lokale bevolking zeer aantrekkelijk voorgeschoteld. Het zal echter weinig opleveren voor de Ugandese bevolking want zowel de input (Chinese werknemers) als de output (de verkoop van grondstoffen) komen ten goede aan het buitenland.

Geen rol 
Met pijn in het hart trekken we ons nu terug. De inzet van de Stichting Matendo Nederland was met name mogelijk door een sterke aanwezigheid van een Ugandese leider met visie. En dat was Jackson Kasozi. 
Jackson maakte in 2016 bekend dat hij zich geheel terugtrekt uit de activiteiten in Kibaale. De zwakke gezondheid van Jackson speelt hierin ook een belangrijke rol (het project ligt 200 km van zijn huidige woonplaats in Kampala). 

Wil je meer weten over de afgelopen jaren, lees dan het blog Belevenissen in Uganda Terugblik op 5 jaar Uganda

Het resterende geld op de Triodosbankrekening van Matendo, te weten 350 euro, doneren we aan een ontwikkelingsproject in Uganda via de 1%Club. Met dit crowdfundingsplatform hebben wij zelf ons project kunnen financieren.

Mede namens collega-bestuursleden van Matendo Nederland,
Jacky van der Ende

© 2017 Matendo
matendo.uganda@gmail.com

You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<matendo.uganda@gmail.com>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Matendo · Van Lenneplaan · Groningen, Groningen 9721 PD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp