Copy
Alkemiska Akademins nyhetsbrev!
2014-04-25

KÄRA ALKEMIVÄNNER!

Vi hoppas ni alla har levandegjorts genom påskens passioner och nu kan njuta av Kung Sols strålande återkomst! Snart stundar även majdaggens heliggörande av skapelsen. 

Alkemisternas bokskrivande är nu inne i den avslutande fasen där de allkemiska kropparna och de alkemiska bröllopen ska fördjupas och förmedlas till er alla. Även årets alkemiska resor bjuder på detta tema som vi tror ingen vill missa - det alkemiska bröllopet!  Men först vill vi presentera en nyhet:
 

Tiden är inne för de egyptiska själarna!

Den 9-10 augusti håller vi en fördjupad workshop. Temat är hur de sju egyptiska själarna och de sju planetänglarna korresponderar med alkemins transformation av eter- och astralkroppen. Därigenom skapas odödlighetskroppen - kabafågeln - som den egyptiske guden Horus getaltar. Läs mer ...


Spagyriska elixir med Isis & Osiris!

Vår klassiska praktiska alkemiutbildning där vi lär ut örtalkemins ädla konst är i år en helgworkshop den 23-24 augusti, där vi även här kommer att kretsa kring den egyptiska traditionen och preparera Isis, Osiris och det gudomliga barnet Horus elixir. Läs mer ...


Sista minuten på sista platserna!

Vår magiska Sydfrankrikeresa går direkt på brudkammarmysteriet och med hjälp av västerlandets stora mysterietraditioner kommer vi tränga in i Arken, Graalen, Staven och Kronans hemligheter. Denna resa lägger fokus på den gyllene föreningen mellan det heligt maskulina och det heligt maskulina både i makrokosmos och inom oss människor. Det finns 2 platser kvar... Först till kvarn! Läs mer här ...


Paris & Chartres på väg att bli fullbokad!

Den mycket populära Paris och Chartresresan uppenbarar de alkemiska faserna som fullbordas genom vardera ett bröllop och har fokus på den alkemiska föreningen mellan kropp, själ och ande.  Vi har redan många bokningar på resan och därför bokat till de sista rummen på pilgrimshotellet fram till 30 april. Läs mer här ...

Månadens meditation är från rosenkorsets hemliga lära och berör konsten att alstra och arbeta med naturen.
 
Majdaggshälsningar,
Katarina & Tommy
Carcassonne
Hjärtats alkemi
Den levande guden
Lammungarnas fest

Fröets alstring

Skall fröet formera sig och ver­ka ett framalstrande, så måste det vara fullkomligt, och komma uti en ren sin natur likmätig, även till samma natur. Icke, av vilket det själv härstammar, hörande livmoder. Grodd och växande kan ej befordras, utan naturens tillhjälp, än mindre emot densammas andning. Vem som därför vill sådant åstadkomma genom konst, den må­ste följa naturen på spåren, måste lära känna de verkliga frön och naturliga livmoder, därefter lägga de väl renade frön i sin egen jord, och överlämna det öv­riga till natureldens utkok­ning, vilken eld redan befinner sig i fröets spirituella delar. Denna elementariska eld, måste naturen likmätigt vara svag och lindrig, på det att det inre saltet i fröet måste utsvetta i en fuk­tighet, som genomtränger fröets kropp och upplöser genom förrutt­nelse, på det den däri inneslutne anden måtte kunna därav göra sig en ny boning, som kan bli­va tjänande till dess släkts forme­ring. Till den ändan måste en sådan fuktighet uti varje ge­nus äga det riktiga förhållandet i kvalitet och kvantitet. Men blir den åter, som i den vanliga kemin sker, nödgad, att flykta därifrån genom överdriven eld, så följer därpå, i stället för framfödande, en förstöring. Livmodern må­ste väl bliva tillsluten, på det den verkande andens kraft måt­te koncentreras. Ville man ta­ga materien ur kärilet, innan dess ernådda fullkomlighet, så skulle den likasåväl fördärvas, som då ett till hälften kvicknat korn tages ur jorden. Fröets kraf­ter och egenskaper förändras ef­ter livmoderns beskaffenhet. Den manliga och kvinnliga säden måste vara likartad...
- Det gyldene rosenkorsets teori, praktik och filosofi
Lammet med Livets bok

Paris & Chartres

Akademin bjuder nu åter in till att följa med på en alkemisk resa till Paris och Chartres 4-7 september 2014! 

Vi besöker Notre Dame katedralen, avnjuter festmiddag på Flamels restaurang och fördjupar oss i hemligheterna om hur man skapar den gudomliga människan och de vises sten. I det 
nådfulla Chartres utforskar vi de alkemiska bröllopen i den mest fulländande katedralen, med sin labyrint och svarta och blå madonnor. 
Resan avslutas i transformationens alkemiska högborg – Saint Chapelle i Paris.

Boka-tidigt-pris 6900 kr

Prästinna

Sophiatemplets 2-åriga Prästinneutbildning startar åter ht 2014.
 
Kontakta din inre visdom. Vidga dina sinnen. Expandera din själ. Kom och upplev lusten till livet!  

Under 8 intensiva helgmoduler lär du dig under två år konsten att vandra Prästinnans väg. Avslutas med en Prästinneinvigning. 
 
Kostnad: 2-årig prästinneutbildning (modul 1-8) kostar 3300 kr/helg fördelat på 8 helger/moduler. Du genomgår då en klassisk Prästinneutbildning, med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt kall leder dig. I mån av plats och lämplighet kan man gå enstaka moduler till en kostnad av 4000 kr.

Sydfrankrike 2014

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att följa med på nästa års helande alkemiska pilgrimsresa till katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas magiska Sydfrankrike, 26-31 maj 2014.

Årets tema är den levande guden och gudinnans kröning, och nytt för året är besök i den fantastiska katarborgen Peyrepertuse där himmel och jord paradisiskt omfamnar varandra; Venus och Mars portal utanför Rennes le Chateau; Svarta madonnan i Marseille och förbundsarkens mysterier; Isis bägge krafttroner och brudkammaren i Rennes-les-Bains; vår Frus katedral i Alet-les-Bains där hexagrammet ledsagar oss mot den levande gudens kapell.
 

Praktisk alkemi

Vår klassiska praktiska alkemiutbildning där vi lär ut örtalkemins ädla konst är i år en helgworkshop den 23-24 augusti, där vi även här kommer att kretsa kring den egyptiska traditionen och preparera Isis, Osiris och det gudomliga barnet Horus elixir. Isis magiska salva, Erikas goda mat och praktisk rituallära kommer även det vara en del av vår natursköna helg på landet. Helgen sker i samarbete med Sophiatemplets prästinneutbildning som startar denna helg. 

Hjärtligt välkommen till denna för Sverige helt unika utbildning! 
Copyright © 2014 Alkemiska Akademin.
Email Marketing Powered by Mailchimp