Copy
Alkemiska Akademins nyhetsbrev!
2014-09-25

KÄRA ALKEMIVÄNNER!

Vi hoppas ni alla har haft ett fint höstdagjämningsfirande där ljus och mörker vävt enhetens matris.

Akademin hade en underbar och magisk vistelse i Paris & Chartres för en månad sedan, i en värme som nu känns avlägsen. Läs och se mer ...

Vi laddar nu om för nya alkemiska initiationsäventyr till Bezier med dess heliggörande omnejd i maj och till graalsmystikens England och Skottland i början av augusti. Mer information kommer... 

Imagination/meditationsafton!
Katarina håller under året imaginations/meditationskvällar på följande teman med start nästa vecka, tisd 30 september:
– Födelsen – inkarnationens mysterier
– Bröllopet – motsatsernas förening
– Döden – att dö i livet och inte smaka döden
– Återfödelsen – det gudomliga barnet & de vises sten


Rosenkorsets 400års jubileum!

Det är nu 400 år sedan de världsomvälvande rosenkorsmanifesten publicerades. Detta firas med seminarier och festligheter den 5 oktober. Läs mer ...


Efterfrågat alkemiskt föredrag!

Det kanske lättaste sättet att spegla det alkemiska opuset i den mänskliga och transpersonella psykologin är genom dess fyra grundfaser. Nigredos svärta, albedos sken, citrinitas ljus och rubedos röda fullkomlighet förklarar och uppenbarar livets stora och små cykler och processer. Hjärtligt välkommen den 14 oktober kl 19.  Läs mer...


Grundutbildning i inre alkemi!

Grundutbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i inre alkemi. Den riktar sig till personer som privat eller professionellt arbetar för ökad självkännedom, och som vill kunna använda en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential. Nästa grundutbildning är i Stockholm 7-8 mars & 16-17 maj 2015. Läs mer...


Graalsriddareutbildning

Sophiatemplet och Alkemiska Akademin startar i augusti 2015 en ny 2-årig Graalsriddareutbildning. Under två år utbildas manliga och kvinnliga deltagare i den hemliga läran, ridderskapets dygder och den heliga graalens mysterier. Utbildningen inleds med en resa till England och Skottland. Läs mer...

Månadens meditation är från Fama Fraternitatas, det första rosenkorsmanifestet som publicerades 1614 för världens reformation, vilket vi nu firar nästa söndag!

Den alkemiska vishetstraditionen är emellertid transreligiös och metakulturell, vilket vi skriver om i vår blogg. 

Vi önskar er frid och lycksalighet i enlighet med rosenkorsets tradition:

Ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus.
Katarina & Tommy
Akademin på Facebook
Gilla oss på FB! Like http://www.facebook.com/pages/Alkemiska-Akademin/288700623818 on Facebook
Carcassonne
Hjärtats alkemi
Den levande guden
St Johannes döper lammet i Rennes le Chateau

Ljuset i mörkret

Vad nu särskilt i vår tidsålder gäller det ogudaktiga och fördömliga guldmakeriet, har detta blivit så allmänt, att många avfällingar och bedragare begår svåra skurk­streck och missbrukar det förtroende som givits dem. Ja, nu för tiden anser män av mogen ålder att omvand­lingen av metaller är filosofiens absoluta höjdpunkt. Detta är hela deras mål och åstundan, och den gud skulle synnerligen högt skattas och äras av dem, vilken gåve dem överflödande tillgång på guld, vilket de genom oupphör­liga böner hoppas kunna utverka av den allvetande Gu­den och alla hjärtans rannsakare. Med dessa ord betygar vi därför offentligt att sanna filosofer föga uppskattar guldmakeriet, som är av under­ordnad betydelse och ett sidospår, och att de har tusentals ting som är bättre än detta. Vi säger med vår käre Fader, C. R. C. att det finns det som är mer värt än guld, ty för dem är hela naturen avslöjad. De gläder sig inte över att kunna göra guld eller över att som Kristus sade andarna är dem under­dåniga, utan över att se himlarna öppna och Guds äng­lar stiga upp och ned, och över att deras namn är in­skrivna i Livets bok. Vi betygar också att under beteckningen ”kemisk” har många böcker och illustrationer utgivits i sådan form att de skymfat Guds ära. När tiden är inne ämnar vi bekant­göra dessa och ge de renhjärtade en förteckning. Vi an­modar alla lärda att noga uppmärksamma detta slags böcker, ty fienden vilar aldrig utan sår sitt ogräs tills en starkare utrotar det.
 
Enligt Fr. C. R. C.:s vilja och mening beder vi, hans bröder, ännu en gång att alla lärde i Europa, vilka kommer att läsa Fama, som utsänts på fem språk, och Con­fessio, noga ville överväga detta vårt erbjudande och skarpt och intelligent pröva och granska sina kunskaper samt att de med all flit ville använda den nuvarande ti­den och skriftligen i tryck meddela oss sin uppfattning antingen genom gemensamt rådslag eller var för sig. Fastän vi för närvarande varken offentliggör våra namn eller möten skall likväl vars och ens mening för­visso bli känd för oss, på vilket språk det än må vara. Inte heller skall någon, blott han uppger sitt namn, miss­lyckas att tala med någon av oss, muntligen eller skrift­ligen.
- Fama Fraternitatas (1614)

Inre alkemi

Efter flera års efterfrågan erbjuder vi återigen vår populära grundutbildning i inre alkemi, 7-8 mars & 16-17 maj 2015.

Den riktar sig till personer som privat eller professionellt arbetar för ökad självkännedom, och som vill kunna använda en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential.
  
Grundutbildningens innehåll:
  • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna nigredo, albedo, citrinitas och rubedo, som beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i de vises sten.
  • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
  • Förståelse om hur själens kvarternitet skapar det hela Självet.
  • Erfarenhet kring arbetet med de tre alkemiska bröllopen och de tre stenarna.
  • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
  • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.
  • Alkemins begreppsvärld, historia och metafysik.
  • Förklaring av de viktigaste alkemiska begreppen såsom de tre principerna – merkur (kvicksilver), svavel och salt.  
  • Hermes Smaragdtavla - mönstret för skapelsen.
  • Medvetandets kristallisering genom kroppens förandligande och andens förkroppsligande, som den konungsliga vägen till de vises sten.

Graalsriddare

Sophiatemplet och Alkemiska Akademin startar i augusti 2015 en ny 2-årig Graalsriddareutbildning. Under två år utbildas manliga och kvinnliga deltagare i den hemliga läran, ridderskapets dygder och den heliga graalens mysterier. En del av utbildningsmodulerna såsom örtalkemi, Sophias vishetstradition och kabbalans visdom om Livets träd sker i samarbete med Prästinneutbildningen. 

Modul 1 & 2: preliminärt första veckan i augusti 2015: Skottland & England
Avebury stencirklar, Stonehenge, West Kenneth Long Barrow, Glastonbury med Chalice Well, Tor mm.  Rosslyn Chapel.
Megaliter och kraftplatser - Kung Artur och riddarna av runda bordet - Väktarna av Avebury - Riddarskapets dygder – Maria Magdalenas & Josef av Arimateas arv - Den heliga graalens mysterier - The green man - The lady of the lake och det heligt feminina - Salomons tempel & Frimureri - Bruden & brudgummen - Det alkemiska bröllopet.

Modul 3: 10-11 oktober 2015.
Den heligt maskulina visdomsvägen i teori och praktik: Graalsriddarens väg, Mikaelsvägen och Johannesmysterierna. Graalsriddare i Pans labyrint: Att reformera det etablerade systemet och verka ute i världen. Föredrag med gästlärare.

Modul 4: 12-13 mars 2016.
Skapandet av Salomons tempel tillägnat visdomens gudinna. Esoteriskt frimureri & de sakrala Osirismysterierna. Alkemins opus magnum och det odödliga självet.

Modul 5: 27-28 augusti 2016.
Naturens läkedom: Kraftplatser, ceremonier och konsten att skapa och konsekrera alkemiska örtelixir enligt gammal spagyrisk praktik.  
Plats: Lantlig miljö 35 min från Stockholm med aktiviteter både utom- och inomhus.

Modul 6: 12-13 november 2016.
Sophias tradition i teori och praktik. Tarotkort, kabbalans Livets träd, helig geometri och den Svarta Madonnan. Transformation av de subtila kropparna. (Tillsammans med Prästinneutbildningen.)
 
Modul 7: vt 2017
Lördag: Praktisk stridskonst med gästlärare. Virilkraftens uppenbarande och uttrycksmedel.
Söndag: Ceremoniförberedelser – graalens riddare
 
Modul 8: vt 2017 Graalsriddareinvigning.

Läs mer här...

Hjärtligt välkommen till denna för Sverige helt unika utbildning! 
Copyright © 2014 Alkemiska Akademin.
Email Marketing Powered by Mailchimp