Copy
Alkemiska Akademins nyhetsbrev!
2013-11-26

KÄRA ALKEMIVÄNNER!

Vi sänder er alla en förhoppningsfull uppmaning om att låta hjärtats eviga eld och glöd värma upp er från djupet av er gyllene essens nu när vår merkur visar minusgrader!
 
I en höstsäsong då naturen varit i en allt större grad av putrefactio (förruttnelse) innan kölden har det också på många sett varit ett tillstånd av kaos i såväl den personliga, som kollektiva etern.
Vi bifogar därför ett utdrag från Den gudomliga Pymander (Poimandres) ur Corpus Hermeticum som månadens meditation, vilken bringar in ljus och den eviga visdomens gudomliga ordning. Hoppas den kan tända en fackla i ert medvetande såsom den bevingade kometen ISON som uppenbarats på vår stjärnhimmel och som bringar in ljus och kraft från en annan värld och en annan tid, men som alla kometer också förebådar en ny ordning och en ny tid. När kometen är som närmast solen nu på torsdag kommer den befinna sig endast 1,1 miljoner km från dess yta. Om den överlever solens korona har vi ett spektakulärt himmelsfenomen att se fram emot i december.
 
Nu på torsdag öppnar Akademins portar upp för en konungslig Jupitersalong med den goda herden och Pan, nådens blod och den hermetiska konsten som tema. I vårt firande av det goda riket så bjuder vi också på sfärernas musik, underbar ostbricka och goda drycker värdigt Kung Arturs eget hov. Så kom och låt dig genomlysas av vår alkemiska komet… Förboka gärna! Tid 19-21:30, inträde inkl dryck och tilltugg 300 kr.
 
Till alla blivande pilgrimsvänner har vi också en ljus nyhet!  Det har varit stort intresse för våra resor till Frankrike nästa år men också många som uttryck oro för sin ekonomi. Akademin låter därför boka tidigt rabatten kvarstå fram till julafton som en julklapp till alla som ämnar resa med oss längs med hjärtats väg. Det gäller både Sydfrankrike och Paris-Chartres resan! 
 
Glödande alkemiska hälsningar!
i pansofins namn
Katarina & Tommy
Alkemister i Frankrike

Evenemang

28 nov Salong Arcana: Jupiter kl 19-21:30
12 dec Julmarknad kl 16-19
Den alkemiska fontänen
Hjärtats alkemi
Mysteriets kärna

Hermes syn

 När Hermes, tjusad, försjönk i åskådandet af denna underbara härlighet, försvagades ljuset; synerna, som han sett, upplöstes i kaotiskt mörker, och detta mörker uppfylde honom med obeskriflig förfäran. Ur mörkret framträdde ett starkt dån, liksom af ett våldsamt tordön, och en röst, som var mäktigare än tordönet, ropade ut i detta naturens uppror.
 
”Det tycktes mig”, säger Hermes, ”som vore denna röst det försvunna ljusets röst, och som om Guds Ord framgick därur. Detta Ord framfördes af en himmelsk vattenström, hvars svalka jag förnamn, och i detsamma utgöt sig en ren och klar eld, som fördelade sig öfverallt i luften. Fin, som vore den ande, flöt denna luft mellan vattnet och elden, och i dess vågor sväfvade vår jord i jämvikt, en ännu icke format materiesamling, som väntade att skapelsen skulle börja. Guds Ord satte denna värld i rörelse, och allt efter som rörelsen blef starkare återvann ljuset sin styrka och otaliga skapelseformer framträdde på nytt i oafbruten följd. Allt detta tyckte jag mig se i min tankes spegel, och därefter förnam jag Pymanders ljufliga, gudomliga röst, som talade och sade:
 
”Tanken är Gud Fader, Ordet är hans Son, och de tu äro oupplösligt förenade i all evighet och deras Förening är Lif. Tanken och Ordet frambringa den Allsmäktiges Gärningar. Från den Allsmäktige utgå Sju Andar, som äro verksamma i Sju Världar, och dessa Världar innehålla de varelser, som utgöra Världsalltet. De Sju Andarnas verksamhet i Världarna kallas Ödet, och Världarna själfva äro inneslutna i Gudomens Tanke, som genomtränger dem i evighet. Gud har gifvit de Sju Andarna herravälde öfver Elementen och uppdragit åt dem att frambringa de föreningar, som Elementen ingå, men Han har skapat människan efter sin afbild, och enär hon är danad efter denna afbild, har Han gifvit henne förmåga att inverka på den Jordiska Naturen.”
- Corpus Hermeticum 
(enl Psyche från år 1905)

Lammet med Livets bok

Paris & Chartres

Akademin bjuder nu åter in till att följa med på en alkemisk resa till Paris och Chartres 4-7 september 2014! 

Vi besöker Notre Dame katedralen, avnjuter festmiddag på Flamels restaurang och fördjupar oss i hemligheterna om hur man skapar den gudomliga människan och de vises sten. I det 
nådfulla Chartres utforskar vi de alkemiska bröllopen i den mest fulländande katedralen, med sin labyrint och svarta och blå madonnor. 
Resan avslutas i transformationens alkemiska högborg – Saint Chapelle i Paris.

Boka-tidigt-pris 6900 kr
 

Sydfrankrike 2014

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att följa med på nästa års helande alkemiska pilgrimsresa till katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas magiska Sydfrankrike, 26-31 maj 2014. Årets tema är den levande guden och gudinnans kröning, och nytt för året är besök i den fantastiska katarborgen Peyrepertuse där himmel och jord paradisiskt omfamnar varandra; Venus och Mars portal utanför Rennes le Chateau; katarinitiationsgrottan Betlehem; Isis bägge krafttroner och brudkammaren i Rennes-les-Bains; vår Frus katedral i Alet-les-Bains där hexagrammet ledsagar oss mot den levande gudens kapell.
Under vår vistelse kommer vi att bo på det underbara retreatcentret Maison Templiere i Audes vackra landskap. Där, i gudarnas och gudinnornas dal, kommer vi ha dagliga meditationer vid floden och intaga alla middagar. Ett eftermiddagsdopp i poolen är inte obligatoriskt men mycket skönt!
Boka-tidigt-rabatt 1000 kr t o m 24 december!
 
 

Copyright © 2013 Alkemiska Akademin.
Email Marketing Powered by Mailchimp