Copy
Alkemiska Akademins nyhetsbrev!
2012-12-08

KÄRA ALKEMIVÄNNER!

Vinterns snövita albedotäcke sträcker ut sig över vårt land och lyser upp årets mörkaste årstid. För att bringa in lite värme i kylan har vi nöjet att bjuda in till Akademins årliga julmarknad nu på onsdag. Veckan därefter vill vi hetta upp och heliggöra frusna kroppar och stressade själar när vi firar in vintersolståndet, Mayakalenderns slut och den nya guldålderns begynnelse genom en unik ceremoni och afton. 

Människan har sedan urminnes tider haft behov av att spegla inre händelser genom yttre fenomen, vilka antingen får en ödesmättad eller förlösande kvalitet över sig. Nästintill varje generation tycks dessutom på olika sätt vara övertygade om att de lever vid tröskeln till tidens slut och att apokalypsen är nära förestående. I modern tid trodde stora delar av det västerländska samhället att alla datorsystem skulle kollapsa vid millennieskiftet. Meteorer har genom historien förebådat illavarslande omvälvningar och tolkats som tecken på intergalaktisk/demonisk/gudomlig närvaro, och människor vallfärdar fortfarande till stora solförmörkelser för att fascineras av skapelsens bländverk och möjligheten att skåda in i den svarta solen. 

Nu i veckan inträffar det sista jämna "magiska" datumet på många år för de som använder en gregoriansk kalender  (12/12/12), varför extra många ämnar gifta sig den dagen. Vi öppnar då upp för julmarknad och elixirskålar! Och kort därefter vid vintersolståndet slutar Mayakalenderns stora cykel, som i många år varit föremål för spekulationer, rädslor och förhoppningar. Är det slutet på tiden så som vi känner den, måste man åka till Bugarach för att överleva (dit vi färdas vid vår alkemiska resa i maj), kommer mänskligheten genomgå en kollektiv transformation med förhöjd medvetandenivå, eller är det blott en gammal kalender som slutar för att därefter "vända blad" och börja på ny sida? 

Vår ambition är hur som att helga den gamla matrisen och föda fram guldets frö till den regenererade och reintegrerade skapelsen, i det lilla liksom i det stora, och öppnar portarna den 20 december för alla som vill fira såsom det vore världens sista ceremoni och fest! :) 

Månadens alkemiska arbete är således en meditation över guldets hemlighet och det gudomliga barnet som föds nu i juletid. Och vill man därutöver fördjupa sig i Michael Maiers alkemiska allkonstverk Atalanta Fugiens finns här en fin webbföreläsning med Peter Forshaw.
 
Vi önskar er en fridfull jul och gott nytt år, genom
Tro, hopp och kärlek!
Katarina & Tommy
Alkemisk julmarknad

Evenemang

12 dec Julmarknad
20 dec Guldålderns mässa: Vintersolstånd, Yule & Maya mm: Unikt firande och helgande!
Vinterns elixir
Varmt välkomna till vår alkemiska julmarknad nu på onsdag 12 dec! Vi bjuder på glögg och säsongens nya elixir samt möjligheten att inhandla unika julgåvor till gyllene priser. Från kl 16-19.  Gotlandsgatan 74.
Hjärtats alkemi
Guldets barn

Guldets hemlighet

Ett av världens ting omtalas här konkret,
Och inom sig bär det guldets hemlighet:
Till form både manlig och kvinnlig gestalt
Och dess natur är både hett och kallt.
Mannen förblir solid, kvinnan fluid
När dess minera hälls ut bredvid:
Är dock blott en, begynnelse och ände,
Mannen vänder sig så mot sin kvinnliga frände:
Upplös, förruttna, tvätta, koagulera,
Tills det gyllene barnet låter sig figera,
Låt det sedan av sin mjölk äta sig helt ny,
Och upprepa verket utan fruktan eller avsky,
Tills allt flyter och pentetrerar,
Därpå du fint guld adderar,
Så blir andekroppen genomsur,
Till verket berett, med färg därur:
Om du med Guds hjälp kan skatten finna,
Var rättfärdig och tillse att synden övervinna:
Fortfar, slutligen blir det till ett rött gästabud,
Uppnår du det, prisa med tacksamhet Gud.
(Ur Solens och Månens hermafroditiska barn)

Det alkemiska opuset

Guldålderns mässa

Vintersolstånd, Yule, Livsträdet och Mayakalenderns nya era
 
Alkemiska Akademin och Sophiatemplet inbjuder till en gudomlig afton för att helga den gamla tiden och föda fram den nya eran. I vår alkemiska ceremoni utgår vi från Mayakalenderns avslut av den långa tidscykeln och vintersolståndets frambärande av den oövervinnerliga solen som genererar ett nytt Livsträd och medvetandematris, i alkemisk, gnostisk, hermetisk och kabbalistisk anda. Kom för att fira tidens slut och guldålderns begynnelse! Inträde 250 kr (medlem 200 kr). Aftonen avslutas med agapegodsaker.

Torsdag 20 december kl 19-21.30 Tempelriddareordens lokal på Kammakargatan 56
 

Frankrike 2013

Vi blickar framåt mot nästa års alkemisk pilgrimsresa till katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas magiska Sydfrankrike 13-18 maj. Resans tema är graalens, katarens och rosenkorsets väg. Nytt för 2013 är besök och invigning i tre av katarernas initiationsgrottor i Ussat les Bains. Övriga kraftplatser vi besöker är:

- Eglise du Sabarthès
- Ornolac Ussat les Bains
- Katarborgen Queribus
- Rennes le Chateau
- Gorge de Galamus
- Puivert
- Notre Dame de Marceille
- Carcassonne

Många har redan bokat in sig på denna unika resa, så passa på och boka nu om du vill ha någon av de sista platserna!
Copyright © 2012 Alkemiska Akademin.
Email Marketing Powered by Mailchimp