Ollchruinniú na Bliana,
28ú Meithimh

Reminder: Annual General Meeting, 28 June 2020


Clárú ar líne: Ollchruinniú Bliantúil na Gaeltachta
Register online: Annual General Meeting

Aon ceist, info@gaeilge.ca
Any questions, please email us.
 Ollchruinniú na Bliana

Chun chur i gcuimhne oraibh, beidh Ollcruinniú na Bliana ar siúil ar an nDomhnach seo chugainn, 28ú Meithimh, ó 10:00 rn. go 3:00 in. Beidh sé ag siúl ar líne trí bhogearraí Zoom.  

Más é bhur dtoil é, cláirigí don gcruinniú roimh ré. Geobhaidh sibh na sonraithe ceangaltais go huathoibríoch théis bhur gcláraithe.

Seo thíos atá clár ama don gcruinniú: 

10 rn. - 12 in. Cruinniú Mór: Eolas is déanaí ó na Meithleacha
12 in. - 12:30 in. Toghchán na nOifigigh
12:30 in. - 1:30 in. Sos 
1:30 in. - 3 in. Cruinnithe na nGrúpaí (Coiste Feidhmiúcháin, Scairshealbhóirí, Meithleacha)

Athbhreathnófar na meithleoirí agus baill dosna meithleacha (PR Ceanada / Idirnáisiúnta, Tumsheachtain, Oireachtas, Imeachtaí Cultúrtha, Caidreamh Óige, Tiomsú Airgid, Forbairt an tSuímh, Cothabháil an tSuímh, IT). Dá mbeadh suim oraibhse a bheith páirteach i ngrúpa nó a bheith i bhur meithleoir chun cabhair a thabhairt i bhfeidhmiú agus forbairt na Gaeltachta, cuiríg in iúl é i do chlárúchán don Ollchruinniú, más é bhur dtoil é.
 

  
Annual General Meeting
As a reminder, the AGM will be taking place this coming Sunday, June 28th, from 10:00 am to 3:00 pm. It will be held virtually using Zoom software.

Kindly register for the meeting. You will receive coordinates automatically once you are registered.

Below is the agenda for the meeting: 

10 a.m. - 12 p.m. Roundtable Updates from Working Groups
12 p.m. - 12:30 p.m. Election of New Officers
12:30 p.m. - 1:30 p.m. Break
1:30 p.m. - 3 p.m. Group Meetings (Executive, Shareholders, Working Groups)


The leadership positions of the working groups and working group memberships will be reviewed (PR Canada / International, Immersion Week, Oireachtas, Cultural Events, Youth Engagement, Fundraising, Site Development, Site Maintenance, IT). If you would like to join or lead a group to help in the running and development of the Gaeltacht, please make this known in your registration for the AGM.

Sean-Nós Cois Life 2020 (ar líne)

Tá ríméad orainn go bmeidh an fhéile ar siúl go fíorúil ar an ríomhaire anois ar an 26ú agus 27ú Meitheamh. Tuilleadh faisnéise ar fáil ag www.seannos.ie.

---

Gaelic Immersion Week

We are delighted to announce that the festival will be taking place virtually on the 26th and 27th of June. More information available at www.seannos.ie.

Sin an méid um dtaca seo ach closfidh sibh uainne gan mhoill! Ná déanaíg dearmhad go bhféadann sibh a bheith i dteagmháil linne ag info@gaeilge.ca.

That's all for now but you'll hear from us soon! Don't forget, you can always get in touch with us at info@gaeilge.ca.
Visit our website
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2013 
North American Gaeltacht - Gaeltacht Thuaisceart an Oileán Úir,
All rights reserved.


Our mailing address is:
info@gaeilge.ca

No longer want to receive our messages?
You can unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir · #298 Gilmore Rd. · Tamworth/Erinsville, Ontario K0K 3G0 · Canada

Email Marketing Powered by Mailchimp