e-Gaeltacht agus Oireachtas
Immersion Week and Oireachtas

Tumsheachtain na Gaeltachta

Beidh ár dtumsheachtain ar siúl arís i mbliana, ach i riocht nua. Toisc na breoiteachta, beidh sí ag dul ar líne don bhliain seo trí bhogearraí Zoom. Le rang Gaelige agus ceardlanna gach lá sa tseachtain do gach leibhéal, is deis fé leith í chun eispéireas na Gaeltachta a fháil sa bhaile féin! Bígí linn ón 10-16ú Lúnasa, 2020. Cláraíg anois thíos.

Clár Laethúil, Dé Luain - Dé hAoine
11 rn. - 1 in. Ranganna ar líne
2:30 in. - 4 in. Ceardlanna


Ceardlanna
Dé Luain: Léacht Staire nó "Gléasanna Gaeilge ar Líne"
Dé Máirt: Bataireacht nó Scéalaíocht
Dé Céadaoin: Bataireacht nó Filíocht
Déardaoin: Sean-Nós nó Scéalaíocht
Dé hAoine: Sean-Nós nó Filíocht

---

Gaelic Immersion Week

Our immersion week will be happening again this year, but in a new form. Because of the pandemic, it will be going online this year through the Zoom software. With language classes and a workshop each day of the week, it is a unique opportunity to have a Gaeltacht experience from home! Join us from the 10-14th of August, 2020. Register now below.

Daily Schedule Mon - Fri
11am - 1pm: Online Classes
2:30 - 4 pm: Workshops 


Workshops
Monday, 10: History lecture or "Online tools of Irish learning and maintenance"
Tuesday, 11: Shillelagh Stick-Fighting or Storytelling
Wednesday, 12: Shillelagh Stick-Fighting or Poetry
Thursday, 13: Sean nós or Storytelling
Friday, 14: Sean nós or Poetry

 Bróisiúr agus Sceideal anseo
Click here for the brochure and schedule.

Clárú ar líne: gaeilge-samhradh-2020.eventbrite.ca
Register online at the above address.

Aon ceist, info@gaeilge.ca
Any questions, please email us.

Oireachtas Gaeilge Cheanada

Mar gheall ar COVID-19, reáchtálfar Oireachtas Gaeilge Cheanada mar chuid do Thumsheachtain Samhradh na Gaetachta. Is mian le Cumann na Gaeltachta leanúint leis an Oireachtas sa todhchaí. Is céim é, an ócáid i mbliana, i dtreo athbhunaithe an chomórtais - cuirtear cuireadh d'achan duine, a bhfuil spéis acu, páirt a ghlacadh agus tacaíocht a thaispeáint don Oireachtas.

Comórtais
Amhránaíocht ar an Sean-Nós
Amhránaíocht i Stíl nach Sean-Nós Ì


Ní bhfaighidh buaiteoir an comórtas i mbliana urraíocht dá eitilt go
hOireachtas na Samhna, mar a tharla na blianta roimh seo.

---

Oireachtas Gaeilge Cheanada

As a result of COVID-19 the Canadian 2020 Oireachtas will be held online as part of the Irish Language Immersion week. Cumann na Gaeltachta wants to continue to run the Oireachtas in the future. This year's event is a step in re-establishing the competition - everyone who is interested is invited to take part to show support for the Oireachtas.

Competitions
Sean-nós singing 
Singing in a style other than sean-nós


The winner of this year's competition will not have their flight to
Oireachtas na Samhna covered as in previous years.

 Bróisiúr anseo
Click here for the brochure and schedule.

Ticéid: oireachtas-gaeilge-cheanada-2020.eventbrite.ca ($10)
Grab tickets online at the above address ($10)

Aon ceist, info@gaeilge.ca
Any questions, please email us.

Sin an méid um dtaca seo ach closfidh sibh uainne gan mhoill! Ná déanaíg dearmhad go bhféadann sibh a bheith i dteagmháil linne ag info@gaeilge.ca.

That's all for now but you'll hear from us soon! Don't forget, you can always get in touch with us at info@gaeilge.ca.
Visit our website
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2013 
North American Gaeltacht - Gaeltacht Thuaisceart an Oileán Úir,
All rights reserved.


Our mailing address is:
info@gaeilge.ca

No longer want to receive our messages?
You can unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir · #298 Gilmore Rd. · Tamworth/Erinsville, Ontario K0K 3G0 · Canada

Email Marketing Powered by Mailchimp