Fáilte go 2020 le Gaeltacht
Bhuan Mhéiriceá Thuaidh 
Welcome to 2020 at the North American Gaeltacht!

Míle buíochas oraibh uile go léir as bhur dtacaíocht leantach ar son Ghaeltacht Mhéiriceá Thuaidh agus ár n-imeachtaí. Tá áthas orainn chun fogairt, i measc na cúrsaí suimiúla atá deilbhithe ag muintir Ghaeil na Ceanada, go mbeidh tumsheachtain na Gaeltachta ar siúl arís! Beidh sí ar bun i mí Lúnasa i mbliana, le sonraí agus naisc chlárú fé thíos.

Tá imeachtaí eile le teacht leis, mar Ollchruinniú na Bliana i mí an Mheithimh, agus tá fonn orainn feidhm a bhaint as an nuachtlitir seo chun eolais fé himeachtaí na Gaeltachta agus ár bpobail i gcoitinne a chur chughaibh.

Agus cuireadh amach clárú na tumsheachtaine (ar líne i 2020) go díreach roimh seo, ba mhian linn a bheith i dteagmháil libhse agus déan cinnte go bhfuil suim oraibh cloisint uainne lenár gcuid nuachta uaidh seo amach.
Tá dóchas orainn go bhfuil, ach is féidir libh díliostáil aon am ar mian libh ar bun ár ríomhtheachtaireachtaí. 

Léanaíg orainn ar bhur meáin shóisialta nó fanaíg ar ár nuachtlitir chun inneachair nua fén suíomh gréasáin agus gníomhaíochtaí eile sa todhchaí.

Gan a thuilleadh moille, scrollú síos don eolas is déanaí ar Ollchruinniú na Bliana agus ar an dtumsheachtain.
---

Thank you all for your continuing support of the North American Gaeltacht and our activities. We are happy to announce, among the many exciting things the Irish community in Canada has planned for this year, that the Irish Language Summer Immersion Week is back! It will be held in August this year, with details and registration links below. 

There are other upcoming events as well, like the Annual General Meeting in June, and we hope to continue using this newsletter to keep you apprised of activities at the Gaeltacht and in our wider community.

As registration for the Summer Week (online in 2020) has just launched, we wanted to take this opportunity to reach out and confirm you still wish to hear from us with regular news going forward
!
We hope you will, but you can always unsubscribe at the bottom of our emails.

You can follow us on social media or just stay tuned for our newsletter for new content on the website and future activities.

Without further ado, scroll down for an update on events happening soon! 

Ollchruinniú na Bliana

Bígí linn ag Ollchruinniú Bliantúil na Gaeltachta ar Dé Domhnaigh, 28ú Meithimh 2020 (am le fógairt). Beidh an Ollchruinniú na Bliana ag siúl ar líne trí bhogearraí Zoom. Tá sibh in ann chlárúdaigh thíos. 

10 rn. - 12 in. Cruinniú Mór: Eolas is déanaí ó na Meithleacha
12 in. - 12:30 in. Toghchán na nOifigigh
12:30 in. - 1:30 in. Sos 
1:30 in. - 3 in. Cruinnithe na nGrúpaí (Coiste Feidhmiúcháin, Scairshealbhóirí, Meithleacha)

Athbhreathnófar na meithleoirí agus baill dosna meithleacha (PR Ceanada / Idirnáisiúnta, Tumsheachtain, Oireachtas, Imeachtaí Cultúrtha, Caidreamh Óige, Tiomsú Airgid, Forbairt an tSuímh, Cothabháil an tSuímh, IT). Dá mbeadh suim oraibhse a bheith páirteach i ngrúpa nó a bheith i bhur meithleoir chun cabhair a thabhairt i bhfeidhmiú agus forbairt na Gaeltachta, cuiríg in iúl é i do chlárúchán don Ollchruinniú, más é bhur dtoil é.
---
 

Annual General Meeting

Join us for the North American Gaeltacht 2020 AGM on Sunday, 28 June 2020 (time to be determined). The AGM will be held virtually using Zoom software. You can register to attend below. 

10 a.m. - 12 p.m. Roundtable Updates from Working Groups
12 p.m. - 12:30 p.m. Election of New Officers
12:30 p.m. - 1:30 p.m. Break
1:30 p.m. - 3 p.m. Group Meetings (Executive, Shareholders, Working Groups)


The leadership positions of the working groups and working group memberships will be reviewed (PR Canada / International, Immersion Week, Oireachtas, Cultural Events, Youth Engagement, Fundraising, Site Development, Site Maintenance, IT). If you would like to join or lead a group to help in the running and development of the Gaeltacht, please make this known in your registration for the AGM.
 


Clárú ar líne: Ollchruinniú Bliantúil na Gaeltachta
Register online: Annual General Meeting

Aon ceist, info@gaeilge.ca
Any questions, please email us.

Tumsheachtain na Gaeltachta

Beidh ár dtumsheachtain ar siúl arís i mbliana, ach i riocht nua. Toisc na breoiteachta, beidh sí ag dul ar líne don bhliain seo trí bhogearraí Zoom. Le dhá rang Gaelige agus ceardlanna gach lá sa tseachtain do gach leibhéal, is deis fé leith í chun eispéireas na Gaeltachta a fháil sa bhaile féin! Bígí linn ón 10-16ú Lúnasa, 2020. Cláraíg anois thíos.

---

Gaelic Immersion Week

Our immersion week will be happening again this year, but in a new form. Because of the pandemic, it will be going online this year through the Zoom software. With two language classes and a workshop each day of the week, it is a unique opportunity to have a Gaeltacht experience from home! Join us from the 10-16th of August, 2020. Register now below.Bróisiúr agus Sceideal anseo
Click here for the brochure and schedule.

Clárú ar líne: gaeilge-samhradh-2020.eventbrite.ca
Register online at the above address.

Aon ceist, info@gaeilge.ca
Any questions, please email us.

Sin an méid um dtaca seo ach closfidh sibh uainne gan mhoill! Ná déanaíg dearmhad go bhféadann sibh a bheith i dteagmháil linne ag info@gaeilge.ca.

That's all for now but you'll hear from us soon! Don't forget, you can always get in touch with us at info@gaeilge.ca.
Visit our website
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2013 
North American Gaeltacht - Gaeltacht Thuaisceart an Oileán Úir,
All rights reserved.


Our mailing address is:
info@gaeilge.ca

No longer want to receive our messages?
You can unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir · #298 Gilmore Rd. · Tamworth/Erinsville, Ontario K0K 3G0 · Canada

Email Marketing Powered by Mailchimp